کیس 104 مربوط به ساعت 8 صبح چهارشنبه 95/8/5

 


       
پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 دکتر نرجس جعفری

فوق تخصص اعصاب کودکان

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش اطفال بیمارستان امام حسین

 

معرفي بيمار

پسر14 ساله که بعد از استفاده از استخر دچار URI (سرماخوردگی ، تب خفیف ، سرفه و خلط) می شود.
پس از گذشت سه روز دچار عدم کنترل گردن به نحویکه گردن به جلو و عقب می افتاده و سپس پارزی دست چپ می شود. درمراجعه سرپایی به پزشک علايم بیمارسایکولوژیک وثانویه به ترس ازآب تلقی شده وتوصیه به مراجعه به روانپزشک می گردد.باشدت یافتن علائم بیماربه بیمارستان مراجعه می کندکه باتوجه به وجود ردوروکرنینگ مثبت باشک به مننژیت
LPوMRIانجام می شودوباتوجه به نتیجه آن(pr:64--WBC:50--N:25--L:80—RBC:60—GLU:55) باتشخیص مننژیت تحت درمان با سفتریکسون و ونکومایسین قرار می گیرد.
در سابقه بیمار دو هفته قبل به دنبال مسمومیت غذایی دچار استفراغ شده است.
رشد و تکامل نرمال و سابقه بستری و بیماری دیگری نداشته است.
همچنین تنها فرزند خانواده که پدر و مادر از هم جدا شده اند.

در طی این مدت مشکل بیمار به تدریج بیشتر شده ، قادر به بلند شدن از حالت خوابیده به نشسته نبوده و ضعف عضلات پروگزیمال اندامها شروع شده به صورتیکه نمی توانسته از پله ها بالا و پایین برود ، از صندلی بلند شود ، موهای خود را شانه کند و دکمه های خود را ببندد.دچار لرزش صدا شده و به مدت دو الی سه ساعت دچار دیپلوپی می شود.

بعد از گذشت دو هفته با شکایت افتادگی گردن ، پارزی دست چپ و دست راست  به این مرکز مراجعه می کند.در معاینات هوشیار بوده ، اختلال بینایی ، تهوع و استفراغ نداشته ، رفلکس GAG کاهش یافته ، Force عضلات گردن 0/0 ،Force  و DTR اندام ها کاهش یافته

BP:105/65– PR:106—RR:38—T:36.7

بیمارمجددا LP شده و EMG و NCV درخواست می شود.

 در طی بستری تحت درمان با گاباپنتین ،IvIg، پالس متیل ، فیزیوتراپی گردن و اندامها قرار گرفته که کمی بهبودی پیدا می کند.

آزمایشات و پاراکلینیک انجام شده در بیمارستان ورامین :

LP(pr:64--WBC:50--N:25--L:80—RBC:60—GLU:55)

EBVIgG: 0.2—Igm:0.1—AntidsDNA:11

سونوگرافی شکم و لگن،اکوکاردیوگرافی نرمال

Brain MRI:NL

SpinalMRI:Disk buldging with mild pressure effect to PLL & thecal sac slight enhancement in proximal protion caudal root with hyper signality in distal part conus is seen.

آزمایشات انجام شده دراین مرکز:

ca:11.3 p:5.1 na:144 k:4.2 ESR:1 CRP:2 B/C:Neg

WBC:7.7N:65 Hb:14.2 Plt:429

CSF/Glu:83 Pro:100 WBC:7RBC:5 CSF/C:Neg

OCB CSF-IgGindex:0.88

Wright:neg 2ME:neg

NMOIgG:neg

NCV shows: low amplitude CMAP of left upper limb.

EMG shows:neurogenic finding in left upper(C5-T1) & right (C5-C6). Suspected to anterior horn cell disorder(ischemic-inflammatory?)

و نهایتا با EMG و NCV بعدی تشخیص بیمار قطعی می گردد.

 

تشخيص شما چيست؟