پروفسور محمد حسين سلطان زاده

اخبار پزشکی

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی - متخصص کودکان و نوزادان 

طی دوره  بالينی عفونی ميوکلينيک آمريکا - شماره نظام پزشکی 5615

ايميل جديد پروفسور سلطان زاده:Soltanzadeh37@gmail.com

آدرس مطب: قلهک خيابان دولت چهارراه  قنات
         ساعت کار در مطب
  8 -4 بعد از ظهر
هر روز غير از پنجشنبه و جمعه     تلفن مطب
22543198

رييس بخش نوزادان و اطفال بيمارستان رسالت تهران
 (بيمارستان خصوصی)  روزهای زوج   11-9  صبح       و   
4-2   بعد از ظهر
 خيابان دکتر شريعتی مقابل پل سيد خندان تلفن 
22869647  تا 52

 بیمارستان فرمانیه  روز های فرد ساعت 13-11
خیابان فرمانیه پلاک 20           تلفن 22285668

بیمارستان فرمانیه- بخش نوزادان NICU آمار

افتتاح بیمارستان فرمانیه

23/11/1389

جلسه مجمع عمومي بيمارستان فرمانيه

14 بهمن 1390

 

 جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده در بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه

در سالن اجتماعات وزارت کشاورزی

18 اسفند 1391

 

 پروفسور سلطان زاده در کتابخانه شخصی منزل  
تلفن منزل 22833886


بيمارستان رسالت تهران - بخش نوزادان NICUآمار


بيمارستان امام حسين (ع) بخش اطفال خيابان شهيد مدنی  

( بيمارستان امام حسين(ع NICU

( بيمارستان امام حسين(ع NICU


دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی اوين-جنب بيمارستان طالقانی

دانشكده علوم پزشکی شهيد بهشتی

دانشكده علوم پزشکی شهيد بهشتی

E - mail: Soltanzadeh@onebox.com

ايميل جديد پروفسور سلطان زاده:Soltanzadeh37@gmail.com