پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر علیرضا رضایی

فوق تخصص اعصاب کودکان

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش کودکان بیمارستان لقمان

 

معرفي بيمار

این کیس مربوط به چهارشنبه 3/9/95 می باشد.

 

دختر 11 ساله ای با بی قرلری، تاکی پنه،تنفس صدا دار و تنگی نفس مراجعه نموده است.تب نداشته و چندین بار حالت سیانوز پیدا کرده است.

در سابقه تا سن 4 سالگی از نظر تکاملی کاملا طبیعی بوده است ولی به تدریج دچار پسرفت تکلم شده است از سن 5 سالگی به تدریج توانایی راه رفتن را از دست داده است و اندامهای فوقانی اسپاستیک شده اند که در خواب اسپاسم ها از بین می روند ولی در بیداری و هنگام ترس بدتر می شوند. در حال حاضر قادر به راه رفتن نمی باشد وبلع جامدات هم از 6 ماه دچار اشکال شده است.

پدر و مادر منسوب درجه یک هستند و تک فرزند می باشد دختر عموی وی سه ساله است و قادر به راه رفتن نمی باشد.از چند سال قبل تحت درمان با باکلوفن 10 روزانه ¼ و تری هگزی فنیدین 1 عدد دوبار در روز بوده است یک ماه قبل به دلیل دیستونی تزریق توکسین بوتولینیم به مقدار IU 300 داشته است.

معاینه: هوشیار است دستورات را اجرا می کند.آژیته است دیسترس تنفسی وانقباض عضلات سوپرا استرنال دلرد.NASAL FLARING دارد.سیانوز ندارد.علایم حیاتی:

BP:90/60   PR:155  RR:30    T:37.5

سمع ریه ها استریدور دمی دارد.قلب تاکیکارد است سوفل و صدای اضافی ندارد.معاینه گوش و حلق و بینی نرمال است.

در معاینه عصبی عضلات اندام های فوقانی آتوفیک است.اسپاسم در عضلات فلکسور ساعد هر دو دست مشهود است  و گاهی اندام های تحتانی دچار انقباض خود بخودی به صورت فلکشن و اینترنال روتیشن هیپ می شود.

DTR (در زمان آرامش در بخش) اگزاجره است.بابنسکی دارد.اندام ها اسپاستیک اند و فورس عضلات پروگزیمال و دیستال 5/3 می باشد.

اعصاب کرانیال نرمال است ته چشم نرمال است رفلکس گگ کاهش یافته است.

آزمایشات اولیه

WBC:17000                  BUN:30                  Cr:0.8        ammonia:33(19-60)            lactate:25(10-25)

Hb:9.6                              PH:7.48                PCO2:30.4     HCO3:22.3                      ESR:25       CRP:23

Plt:358                           Ca:9.7                     P:4.5               Na:142                           K:4.5

SGOT:62                    SGPT:129               CPK:1482            LDH:980                       BS:97

 

بیمار پس از اقدامات اولیه درمان با اکسیژن و نبولایزر اپی نفرین و درمان با کورتیکوسترویید بهبودی واضح نداشت . مشاوره ریه انجام شد که توصیه به برونکوسکوپی شد.برونکوسکوپی نرمال گزارش شد.

از بیمار نوار قلب و رادیوگرافی ریه و Brain MRI انجام شد:

پس از یک هفته بستری

CPK:220

LDH:350

AST:23

ALT:30

HB:8.1

MCV:85

تشخیص بیماری فعلی و بیماری زمینه ای؟

تشخيص شما چيست؟