پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اقای دکتر ودود جوادی

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش کودکان بیمارستان مفید

 

معرفي بيمار

بیمار پسربچه 7 ساله با شکایت تورم و درد مفاصل و خشکی صبحگاهی و اتوره مراجعه نموده است.

 PMH: تورم ، درد مفاصل ، خشکی صبحگاهی ، تب گاهگاهی و ضایعات پوستی مدور و برجسته دردناک در قدام ساق پا از 2 سالگی که از سال گذشته در مرکز دیگری با تشخیص   JIA  سیستمیک و تب مدیترانه ای تحت درمان قرار گرفته است.

FH :  پدر ومادر منسوب و سابقه فوت فرزند قبلی با تشخیص بیماری متابولیک

اولین بستری در این مرکز به تاریخ 8/12/94 با شکایت درد و لنگش و خشکی صبحگاهی بوده و در آن زمان در معاینه

محدودیت حرکت هیپ دو طرفه

تندرنس ساکروایلیاک دو طرفه

درد و تورم و محدودیت حرکتی مچ پای راست

درد و تندرنس در آشیل، کف پا و زانو

پاراکلینیک

CBC:

WBC:22700/mm3 (N: 80)

Hb: 12 g/dl

plt: 376000/mm3

ESR : 18mm/h    CRP : 23mg/dl     ANA : < 1/40  (NL <1/40)     Anti CCP : NL

Abdominal ultrasound: splenomegaly (105 mm)

Waters view X-Ray: maxillary sinuses are totally opacified bilaterally

Left frontal is also opacified

BMA: NL

Common MEFV gene mutation study: NL

Lumbosacral X-Ray: bilateral sacroiliac joints are narrow with sclerotic margine in left side

 در مراجعات سرپایی علیرغم درمان با گلوکوکورتیکوئید سیستمیک، متوترکسات، کلشی سین، NSAIDs آرتریت و خشکی صبحگاهی بیمار با وجود کاهش به طور کامل برطرف نشده بود و به گفته مادر با عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی یا تحتانی درد و تورم وی نیز بیشتر می شده است.

بستری دوم : در تاریخ 18/10/95

با تشدید تورم و درد مفاصل با ارجحیت زانوی چپ و انگشتان هر دو دست و آرنج چپ به اضافه تب، زخم لثه و اتوره که به درمان آنتی بیوتیک خوراکی پاسخ نداده بود .

CBC: WBC: 4000/mm3 (N: 17%  L: 80%)

Hb: 11.6 g/dl    plt: 351000/mm3    ESR: 10 mm/h   CRP: 1mg/dl      LDH: 583 IU/ml    Uric acid: 2.9 mg/dl    P.B.S:NL   

با تجویز آنتی بیوتیک مناسب وریدی، علاوه بر اتوره، علایم مفصلی بیمار کاهش یافت.

بررسی تشخیصی دیگری انجام و با توجه به پاسخ آن درمان جدید به درمان های قبلی افزوده شد که سبب بهبود مشکلات کودک گردید.

 

 

تشخيص شما چيست؟