پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکترسید محمد تقی حسینی طباطبایی

فوق تخصص کلیه اطفال
با همراهی گروه متخصصین
واعضا هیت علمی بیمارستان امام حسین
 

 

 

معرفي بيمار

هوالشافی

بیمار پسر 9 سال و 4 ماهه که با شکایت تورم اندام ها از روز قبل از مراجعه , بستری شد. بیمار در زمان مراجعه, ادم اندام های فوقانی و تحتانی در حد 1+  و نیز دور چشم و اسکروتوم داشت. بیمار از 2 شب قبل مراجعه ناکچوری داشت. سابقه ی  گلودرد اخیرنداشت و در زمان مراجعه تب , راش و ضایعات پوستی نداشت. سابقه مصرف قرص ریتالین  و رسپریدون رابه علت ADHD   از سه سلگی تا کنون میدهد.     وزن=kg  34    قد =cm138

طی بستری, ادم اندام ها ﻮ فشار خون بیمار نیز افزایش پیدا کردﻮ تحت درمان لابتالول قرار گرفت. و ضایعات پوستی به صورت پتشی و پورپورا در اندام فوقانی ایجاد شد. در U/A اولیه بیمارتغییرات زیر دیده می شود:

 (Pr:2+   RBC: 18-20   SG: 1030    WBC=4-6   Bact=moderate  cast granular clamp =1-2   RBC=1-2) 

 در زمان بستری Urea=94 ,cr=1.2 داشته است که در  سیر بستری تغیرات  بصورت زیربوده است:

 [Urea=187-212-222-350-399)]   [ ) cr=2.9-3.7-3.9-4.2)]

 [U/A rand= (pro =1166mg/dl   cr=330mg/dl)]

 Urine out24hr=1200cc

 Urine 24h= (pro 500mg – cr 0.6gr)

CBC: WBC=7300 (PMN=63% LYM=30%) 

 Hb=9.3           RBC=3.2mil/cum

 MCV=87.3      PLAT=213000

Na=136      k=5.1      ca=8.4     mg=1.2         Alb=3.2

Chol =122     LDL=74     HDL=26      TG=52

ESR=30             CRP=0.2        

 Throath culture=no growth

VBG= (ph=7.30   pco2=31     Hco3-15.6)     S/E=NL

ASO=neg-           HBSAg=neg-      HIV1, 2Ab=neg        PPD: neg

 

Reference Interval

Unit

Result

 

90-98

%

95

CH50

>1             psitive

IU/ml

0.31

ANA

0-20   negative

IU/ml

8.9

Anti DNA(ds)

Elevated    :> 5

 

1

p-ANCA

Elevated    :> 5

 

1

C-ANCA

90-180

mg/dl

76

C3

10-40

mg/dl

15

C4

Positive    >= 20

Mlu/ml

<2

Anti-GBM  Ab

       

 

 

 

 

 

 

 

 

در بررسی سونوگرافی  به عمل آمده کبد دارای ابعاد و  اکوی طبیعی   و ضایعه

فضاگیر در آن دیده نشد. کیسه صفرا كلابه بود . قطر ورید پورت و مجاری

صفراوی داخل و خارج کبدی طبیعی بود.

طحال و پانکراس دارای اکو و ابعاد طبیعی بود.             

کلیه ها دارای شکل پارانشیم نرمال بود. سنگ و هیدرونفروز در کلیه ها  مشاهده

نشد.

RK=92X38 mm                      LK= 97X47 mm

 

مثانه خالي بوده. مایع ازاد مختصر در لگن رويت گرديد.

1 – تشخیص شما چیست؟

2 – تست نهایی کدام است؟ُ

 

 

تشخيص شما چيست؟