پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر سید حسین فخرائی

دکتر محمد کاظمیان

فوق تخصص نوازادان

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش نوزادان بیمارستان کودکان مفید

 

معرفي بيمار

Case presentation:

شیر خوار چهل روزه ای بدنبال تب 10 روزه که همراه با کاهش شیرخوردن (Poor Feeling)  و تحریک پذیری بوده در بیمارستان بستری شده است. استفراغ و اسهال نداشته و نیز علائمی از عفونت دستگاه تنفسی فوقانی هم وجود نداشته است. نوزاد حاصل زایمان ترم با سابقه تب خفیف مادر و آرترالژی وی در اواخر بارداری بوده است. آپگار دقیقه 1 و 5 به ترتیب 8 و9   و وزن تولد وی 2800 گرم بوده است. بلافاصله بعد از تولد مشکلی نداشته و مراقبتهای روتین و واکسیناسیون روتین مشتمل بر هپاتیت B ، BCG و واکسن خوراکی پولیو را دریافت نموده و از بدو تولد با شیر مادر تغذیه شده است. بیمار از سن 15 روزگی دچار تب شده که در بیمارستان دیگری بستری شده و آمپی سیلین و آمیکاسین برای سپسیس و پنومونی احتمالی با توجه به شواهد انفلتراسیون ریوی در CXR دریافت نموده است. بیمار در حدود سن یکماهگی پس از اینکه مدت 2 روز بدون تب بوده از بیمارستان ترخیص گردیده و چند روز بعد از ترخیص مجددا دچار تب همراه با تحریک پذیری و Poor Feeding  شده و تا موقع بستری مجدد ادامه داشته است. در معاینه بالینی شیرخوار تب دار، تحریک پذیر و Pale با وزن  3500 گرم ، قد cm 51 و دور سر (HC cm35 ، دمای آگزیلاریC  º40  و PR= 116 (تعداد نبض) و RP:30 (تعداد تنفس) می باشد.

یافته های آزمایشگاهی:

WBC → 9900 →63%   Neut                                  Hb   → 7.3

                        → 43%  lymph                           PLT.→150000                                   ESR →   80                                                                          → 2%    band                                                   → 1%    mono

میزان کلسیم سرم ، الکترولیت 4 و قند خون ، اوره و کراتینین در حد نرمال است.

 U/A pr.  

آنالیز CSF Normal

CXR در هر دو طرف فیلدهای ریه انفلتراسیون های پراکنده (Patchy) مشهود است.

نمونه های خون، ادرار و CSF برای کشت گرفته شده اند و نافیسیلین سفتریاکون/IV شروع شده  

 Packed Cell برای آنمی بیمار تجویز گردیده است. نتایج کشت ها منفی گزارش شده است .

در طی دوران بستری بیمار دچار فلج سمت راست صورت (right facial palsy) به همراه تب گردید و بر این اساس بررسی های بعدی انجام شد. کشت های خون، CSF و ادرار تکرار گردید. ضمنا TORCH از نظر  serology برای مادر و شیرخوار انجام شد. سرولوژی ویروس HIV روی مادر و نوزاد انجام شد و مطالعات و یرولوژیک انجام گردید. سونوگرافی شکم و لگن و CT  اسکن مغز نیز انجام شد. Bone Survey هم انجام شد و گرافی CXR چند بار تکرار گردید.

نتایج تمام بررسی ها به جز CXR که شواهدی از انفلتراسیون اینترستیشیال و افزایش دانسیته در هر دو ریه را نشان می­داد، منفی بود. سرانجام با انجام یک پروسیجر تشخیص امکان پذیر شد.

 

 

تشخيص شما چيست؟