پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر سعید صدر

فوق تخصص ریه اطفال

دکتر نقی دارا

فوق تخصص گوارش اطفال

 

معرفي بيمار

شیرخوار دختر 22 ماهه اهل و ساکن تهران می باشد که به علت سرفه و استفراغ مراجعه کرده است.

به گفته مادر، شیرخوار تا 6 ماهگی روند رشد مطلوبی داشته است. از آن زمان به دنبال مصرف غذای کمکی مکررا"  رگورژیتاسیون،  استفراغ حاوی غذای خورده شده و سرفه داشته است. سرفه های  بیمار گاهی به دنبال استفراغ  و گاهی  بدون ارتباط با استفراغ بوده است. تشدید  سرفه در خواب  و خس خس سینه را نیز ذکر می کند. اسهال، یبوست و مدفوع چرب را ذکر نمی کند. از اوایل شروع علایم با تشخیص آلرژی، شیر نوترامیژن جایگزین شیر مادر شده است.

سابقه 4 نوبت بستری با تشخیص برونشیولیت و پنومونی را می دهد. سابقه تماس با فرد مبتلا به سل را نمی دهد. واکسیناسیون کامل است.

در یک ماه اخیر به علت تشدید علایم و دیسترس تنفسی در مرکز دیگری در تهران بستری می شود و برای بیمار آندوسکوپی، سونوگرافی معده از نظرGER،سونوگرافی شکم و لگن، کولونوسکوپی، ترانزیت روده باریک، تست عرق(دو نوبت)، تست عملکرد تیرویید، بررسی متابولیک (آمونیاک، لاکتات، کروماتوگرافی اسیدهای آمینه خون و ادرار) و اکوکاردیوگرافی انجام می شود که همگی نرمال گزارش شده است.

        بیمار فرزند اول از مادر 25 ساله G1P1 حاصل زایمان سزارین با وزن موقع تولد 2800 گرم، قدCm  49  و دور سرCm  34 می باشد.. در حال حاضر وزن  Kg7 ، قد  Cm75 و دور سر  Cm44 است.

        کپسول امپرازول، اسپری سالبوتامول، اسپری فلوتیکازون و آنتی بیوتیک های متعدد مصرف کرده است.

        پدر و مادر منسوب نزدیک می باشند.

        از نظر تکامل در 9 ماهگی با کمک نشسته، در 11 ماهگی چهار دست و پا رفته، در حال حاضر با کمک قدم بر می دارد. ارتباط اجتماعی و درک کلامی مناسب است ولی در حد چند کلمه صحبت می کند.

        در معاینه ill به نظر می رسد. کاشکتیک می باشد. ( Generalized Muscle Wasting ) موی سر Blonde  است ولی silvery gray نمی باشد.

RR= 40/min       HR= 126/min        T=38.3          BP= 95/65      

در معاینه سر و گردن نکته خاصی ندارد. سمع قلب نرمال است. رترکشن خفیف بین دنده ای و کراکل پراکنده دمی و رونکای بازدمی دارد. شکم نرم است. کبد و طحال لمس نمی شود. ژنیتال دخترانه و نرمال است. اندام وستون فقرات نرمال به نظر می رسد. هیچگونه ضایعه پوستی دیده نمی شود. معاینه عصبی کودک نرمال است

 

   SpO2= 87%داشت که با دریافت  Lit/min 4  اکسیژن از طریق کانول بینی به 95% رسید.

         آزمایشات در بدو بستری در این مرکز :

CBC:       WBC= 18200     (PMN= 46%,   Lymph= 51%,     Eos= 1%    Mono= 2%)

               HGB= 13.8         (MCV= 84,      MCH= 29)      RBC= 4.7 × 106           PLT= 340 × 103

BS, BUN, Cr, Na, K, Ca, Mg, ALT, AST, ALK P, PT, PTT, Total pro, Alb:    Normal

ABG:      PH= 7.45,    PCO2= 36,    HCO3= 26,    PaO2= 120 (4 Lit/min O2 with Nasal cannula)   

CRP= 1+        ESR= 8    U/A: Nl       U/C: Negative    S/E: Nl

PPD: 3mm      Gastric washing ×3(smear & PCR-BK):  Negative

سن استخوانی مطابق با سن تقویمی است.

در گرافی قفسه سینه انفیلتراسیون رتیکولوندولر و برجستگی ناف دو طرف گزارش شد.

 

برای بیمار اسپیرال CT توراکس با کنتراست وریدی و چند کات HRCT درخواست شد.

اقدام تشخیصی بعدی چیست؟

تشخيص شما چيست؟