پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر دلیرانی

فوق تخصص کلیه اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش کلیه بیمارستان مفید

 

معرفي بيمار

 

تشخيص شما چيست؟