پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 دکترسید حسین فخرایی

فوق تخصص نوزادان

دکتر محمد کاظمیان

فوق تخصص نوزادان

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش مراقبت های ویژه بیمارستان مفید

 

معرفي بيمار

شیر خوار 57 روزه، دختر با سن حاملگی 34 هفته از مادر  G1P1Ab0 27 ساله با وزن تولد 1820 گرم که به علت دیسترس تنفسی ابتدای تولد اینتوبه شده ولی سورفکتانت دریافت نکرده است و تحت ونتیلاتور بوده است به مدت 13 روز در بیمارستان نجمیه بستری و با حال عمومی نسبتا خوب ترخیص شده است به مدت 40 روز در خانه بوده ولی رشد خوبی در طی این دوره نداشته است 4 روز قبل از مراجعه دچار استفراغ های مکرر و کاهش تغذیه خوراکی شده است که به این علت به بیمارستان باهنر کرج مراجعه و در آنجا با تشخیص سپسیس تحت بررسی قرار گرفته و بعد از 4 روز بستری در آن مرکز با رضایت شخصی به این مرکز آورده شده است در سابقه قبلی مادر بیمار دیابت بارداری داشته و تحت درمان با انسولین بوده است سابقه پلی هیدرا آمنیوس داشته و به علت شروع درد زایمان سزارین اورژانسی شده است.

در سابقه خانوادگی این اولین فرزند خانواده و پدر و مادر منسوب میباشند.

در معاینه فیزیکی مخاطات خشک و تورگور کاهش یافته بود.

یافته های آزمایشگاهی به شرح زیر است:

CBC                                                          ABG

WBC=13800         N=75%,    L=25%                                  PH=7.37               7.53         

Hb=6.4                                                                                    PCO2=17               21

PLT=200000                                                                           HCO3=10              17.7

Biochemistry Study                                                        BE=-12                 -3.1 

Amonia=1.3     NL<2                                                                

Lactate=26       NL <20                                                                   

BUN=42

Cr=1.5            0.7                    Na=131          127          118   ,            Mg=1.9          0.4

K=2.5         3          2.9            Ca=6          7          8                             Cl=96           93

 

Urine:

WBC: 4-5     RBC: 1-2       SG: 1020    PH: 6   Glucose: 1(+)   Granular cast: +

 Cl (24h.) : 93       (99-108)                

Random Na: 125         Random K: 30                Random Cl: 50        Random p: 2

Random Ca: 23                       Random Cr: 14                       Ca/Cr: 1.6

 

 Hormonal Study

Aldosterone >1000    (64 – 860)                     Renine >1280              (2.99 – 35)

 

 

تشخيص شما چيست؟