پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 خانم سهیلا خلیل زاده

خانم دکتر مریم حسن زاده

دکتر نوذر قجوند

ارسال اظهار نظر از طریق ایمیل

معرفی کیس:

اقای دکتر محمد رضا میرکریمی

فلو ریه بیمارستان مسیح دانشوری

خانم دکتر روشنک حسینی

رزیدنت بیمارستان لقمان

اقای دکتر سعید حجت کاشانی

رزیدنت بیمارستان مفید

خانم دکتر الهام حاجی هاشمی

رزیدنت بیمارستان شهدا

خانم دکتر بنفشه همراهی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

اظهار نظر اساتید:

دکتر عباس مومن زاده

دکتر حسنتاش

دکتر عبدالله کریمی

دکتر صدر

دکتر علیرضا فهیم زاد

دکتر ایمان زاده

دکتر سیاری

خانم سهیلا خلیل زاده

 

خانم دکتر مریم حسن زاده

اظهار نظر با ایمیل ارسال شده  دکتر نوذر قجوند

جناب پروفسور سلطانزاده

با سلام

متاسفانه من موفق نشدم كه خدمت برسم .

بنده جواب مورد بحث  و سخنان بحث كنندگان را خواندم . تفاوتي نميكند كه اين case از بيمارستان     Children boston يا great hormond 

  لندن يا بيمارستان مفيد تهران باشد . انچه مسلم است  اين case بايستي نوع ديگر مطالعه ميگرديد

علت اينكه با اطمينان ميگويم اين است كه راديوگرافي بيمار حي وحاظر در جلوى شماست.  

و فرق نميكند اين case از كجا صادر شده است. 

اينكه ريه     Hypoplastic  راست داريم شكى نيست ولي قضيه براى همه بنظر ميرسد در همين جا در ارتباط با اين  مسءله تمام شده است. هم اكنون شما راديو گرافي را بدقت نگاه كنيد و عروق 

ريه چپ را به دقت نگاه كنيد  بينيد مسير عروق از ناف به محيط ريه چقدر منظم و به اصطلاح شق ورق هستند و بعد به ريه راست  نظر كنيد و عروق  را بينيد كه بصورت انچه كه اصطلاح درخت مرده 

است در امده اند  dead tree . متاسفانه  ct coronal نداريم  ولي در همين ct axial و در قطعهاى  نزديك ديافراگم كه عروق قابل ديدن هستند وضعيت عروق را در دو طرف مقايسه فرمايىد. Venous anomalous return or total شايع ترين انومالي همراه ريه هيپوپلاستيك  

مي باشد به اضافه اينكه شكل ان هم دليل همين  انومالي همراه است.

اما ct بيمار ان كبفت را كه قادر باشد پارانشىيم را   

از نظر نسج انترييسيل  و الوءولر  بررسى كند (حد اقل در اينهاي كه شما در اين فايل داريد)  ندارد.

وضعيت ديافراگم  در زاويه جنبي راست انومالي ديفراگم را كه در اين كمپلكس شايع است را نشان ميدهد(فرعي  ، دوپليكيشن وو).

به اين ترتيب بحث اين case اين طور بايستي مطرح ميگرديد 

ضايعات مربوط به اناتومى ريه راست،عروق ،ديافراگم راست

٢- ضايعات پارانشيم 

و به اين ترتيب مي شد تشخيصهاي افتراقي روشن مطرح نمود.

اقاى پروفسور

همان طور كه گفتم فرق نميكند صدور اين case از  كجاست چون data راديو گرافى در مقابل شماست

با ارادت 

دكتر قجوند

 

تشخيص:

Surfactant Dysfunction Mutation

معرفی کیس:

اقای دکتر محمد رضا میرکریمی

فلو ریه بیمارستان مسیح دانشوری

تشخیص های افتراقی:

خانم دکتر روشنک حسینی

رزیدنت بیمارستان لقمان

 

اقای دکتر سعید حجت کاشانی

رزیدنت بیمارستان مفید

خانم دکتر الهام حاجی هاشمی

رزیدنت بیمارستان شهدا

خانم دکتر بنفشه همراهی

رزیدنت بیمارستان امام حسین

اظهار نظر اساتید:

دکتر عباس مومن زاده

دکتر حسنتاش

دکتر عبدالله کریمی

دکتر صدر

دکتر علیرضا فهیم زاد

دکتر ایمان زاده

دکتر سیاری

 

تکریم  اساتید واهدای جوایز به رزیدنت ها: