پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص کودکان ونوزادان
طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکترپیمان عشقی

فوق تخصص خون اطفال

به اتفاق اعضای هیئت علمی بخش خون بیمارستان کودکان مفید

 

معرفي بيمار

بیمار 3 سال و 2 ماهه، فرزند اول خانواده که بدنبال بی اشتهائی و تب و بزرگی شکم در یکی از مراکز بستری شده است، در طی یک هفته بستری اسهال بیمار تشدید پیدا کرده و خونی شده است و بعلت عدم پاسخ به درمان به مرکز مفید ارجاع شده است. در طی یک ماه ارزیابی اولیه اسهال خونی ادامه داشت که همراه با تب و سرفه های خلط دار و کاهش وزن بود. در معاینه LAP نداست، شکم بزرگ با هپاتواسپلنومگالی قابل لمس و ضایعات پوستی (پتشی و پورپورا) بود.

در ارزیابی های انجام شده در CBC اولیه:

Neut :65%                            WBC:90000

Lynph:10%                           Hb:7.7

Mono:2%                             MCV:92

Meta:2.5%                           RBC:2.2

NRBC:14%                            PlT:120000

Myelocyte:5%

سونو شکم و لگن: کبد و طحال بزرگ، مایع آزاد در شکم و LN های متعدد در اطراف آئورت وجود داشت.

B12 : 1736 نرمال (663-191)

Folicacid : 1/8   نرمال

EBV : IgM Neg

            IgG reactive

HBS Ag : منفی

HBS Ab : 134

HIV Ab : Neg

HCV Ab : Neg

IgG : 864 نرمال

IgA : 128 نرمال

IgM  : 140 نرمال

ESR : نرمال

S/E :

WBC:Many

RBC:Many

Toxinکلستریدیوم: Neg

Na : 122          اصلاح شد         130

Ca : 7/8           اصلاح شد

U/A : blood 2+ / Billi 2+ / Pr3+ / SG:1020 / WBC:2-3 / RBC:15-20

Uricacid : 7.9

مشاوره گوارش : توصیه به ارزیابی از نظر کولیت سودوممبرانو شد

Hbeleetroph : HbA2:1.8 / HbF:24.9 / HbA:73

مشاوره عفونی :توصیه به انجام کولونوسکوپی و نمونه برداری از ویلوس ها جهت اسهال طول کشیده شد

LDH : 1018

LFT : نرمال

KFT نرمال

BMA : M/E ratio / 10%> blast / هیپرپلازی رده میلوئید با تغییرات مگالوئید

سیتوژنتیک : 46xy

PT : 18

PTT : 53

بیمار بعلت عدم افزایش PLT بدنبال تزریقات مکرر پلاکت بعنوان ترومبوسیتوپنی مقاوم (آلوایمونیزاسیون) تحت درمان با IVIG قرار گرفت.

CD19:8%                  CD64:34%                            CD33:22

HLADR:23%/ CD117:12.9%

CD10:3%                  CD13:23%

تشخیص افتراقی شما چیست؟

تشخیص شما چیست؟

برای تائید تشخیص چه آزمایشی باید انجام شد؟

 

 

 

تشخيص شما چيست؟