بیمار شیرخوار پسر 15 ماهه ای است که به علت کاهش رشد و کاهش وزن به این مرکز مراجعه کرده است


       
پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 


معرفی : دکتر مهشید مهدی زاده


فوق تخصص خون اطفال
به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه کودکان
 بیمارستان لقمان حکیم


 

بیمار شیرخوار پسر 15 ماهه ای است که به علت کاهش رشد و کاهش وزن به این مرکز مراجعه کرده است کاهش وزن بیمار از 3 ماه قبل از شروع شده است و ظاهرا کودک از وزن kg 9/5 به وزن kg 5/7  رسیده است. سابقه کاهش وزن را در طی مدت قبل از این دوره را ذکر نمی کند و در طی سال اول زندگی مشکل خاصی نداشته است فقط سابقه سرماخوردگی های مکرر و تورم غدد لنفاوی اگزیلاری بدنبال تزریق BCG را میدهد . وزن زمان تولید 3460 g بوده است. بیمار فرزند اول خانواده و محصول ( NDV)  می باشد.

از قد و دور سر زمان تولد اطلاعی ندارد ولی ظاهر نرمال بوده است. والدین بیمار نسبت فامیلی ندارند از نظر تکاملی طبیعی بوده ا ست و قرص مولتی ویتامین و فروس سولفات و تغذیه تکمیلی را طبق نظر پزشک مصرف می کرده است . در تاریخچه فامیلی یک مورد عقب ماندگی ذهنی را در عموی بیمار ذکر می کند و مادر بزرگ بیمار در 45 سالگی بعلت انفارکتوس میوکارد فوت کرده است.

در معاینه کمی بیقرار و palc , ill می باشد علایم حیاتی 110/p mmHg PR:120/min  

AT:37.2 و RR:25min در معاینه جمجمه HC:45 cm و HT:7  وWT:8kg ملتحمه pale و اسکلر ایکتریک است معاینه حلق لوزه ها کمی متورم است ولی اگزو دایتوشیت گردن نرم لنفارد نوپاتی گردنی لمس نشد. در معاینه قفسه سینه سمع ریه Clear و بدون صدی اصنافی و سمع قلب S1/S2 نرمال و بدون سوفل است.

در معاینه شکم نرم و بدون گاردینگ در لمس  RUQ کبد. حدوداً 5 cm زیر لبه دنده لمس می شود و قوام آن سفت است طحال لمس نشد معاینه اندامها طبیعی است معاینه ژنیتالها نرمال می باشد در آزمایشات انجام شد.

CBC :  WBC 13400   p=6260 L:32%  mono 6%

Hb=9.7

MCV:71

PLT : 598000

Retic = 1.5%


+
A گروه خونی

B/C , U/c , normal U/A

ABG+PH: 7.48   P0:140   Pco2:23   Hco3 :  17.3   BE= -3.2

Plasma lactate 19.6

680<=  708 <=717 کلسترول

112=112=172تری گلیسیرید

HdL :  43 mg

LDL :625 mg

BS : 117

Urea : 28 mg

Cr :  10 mg

Ca :  12.6 => 10.g mg

P:4.2 => 3.8 mg

Na :  132 meq/l

K:4.7 meg/l

 

اندازه گیری ادرار 24 ساعته

Ml 1000 حجم

90 کراتی نین

Mg10 پروتئین

PTT 50       7.4  پروتئین سرم 

Pt 13      آلبومین سرم

رایت و ویدال منفی Alp 276 CPK 24 LDH 590 ALT 42 AST 115

CRP

Amylase 83  و قند ناشتا mg/dl 101 بوده است S/E => NL .

در آزمایش WBC:0-1 , sugar + , ALB+  PH:6  SG/1030 <= U/A   RBC: 0-1

در بررسی رادیولوژیک مچ دست سن استخوانی 6 ماه گزارش شده است و در C&R کدورت غیر هموژن در نواحی میانی ریه چپ و پاراکاردیاک چپ به نفع انفیلتراسیون پارانشیمال ریه چپ دیده می شود ریه راست طبیعی است.

در سونوگرافی شکم : طحال دارای اندازه و اکوی طبیعی است کلیه ها دارای اندازه طبیعی است ولی در سمت راست تحت فشار کبد بزرگ قرار دارند. کبد بزرگ و هتروژن و دارای ندولهای متعدد و خشن است ( کبد بزرگ و ندولر)  مجاری صفراوی بدون دیلاتاسیون. در اطراف آئورت لنف نود دیده نشد.

بررسی اسید های آمینه خون و ادرار طبیعی است و بررسی مواد احیا کننده در ادرار منفی می باشد. مشاوره چشم پزشکی از نظر بیماریهای ذخیره ای و متابولیک طبیبی بود. در بررسی والدین سطح کلسترول و Tc و LDL طبیعی بود. در طی 2 هفته از بستری و انجام آزمایشات کبد بیمار بزرگتر و حال عمومی بیمار بدتر شد و دچار ضعف و بیحالی شد و زردی اسکرا تشدید شد جهت بیمار یک اقدام تشخیصی انجام شد و پس از اطلاح تست های انعقادی خون و بیوپسی کبد انجام شود.

  تشخیص شما چیست  ؟