بیمار پسر بچه ای 7 ساله ای است که به علت اختلال رشد و دوره های متناوب اسهال به این مرکز آورده شده است


       
پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 


معرفی : دکتر
فاطمه قطبی


به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه کودکان
 بیمارستان طالقانی


 

بیمار پسر بچه ای 7 ساله ای است که به علت اختلال رشد و دوره های متناوب اسهال به این مرکز آورده شده است. بیمار تا سن یکسالگی که از شیر مادر استفاده میرده مشکل چندانی ئنداشته است. از سن یک تا سه سالگی بیمار گاهی اوقات دچار اسهال و استفراغ می شده است که قابل توجه نبوده است ولی پس از سه سالگی پس از هر 7 – 5 روز عدم دفع مدفوع دچار اسهال و استفراغ و دیستانسیون شکم میشده که 3-2 روز طول می کشده و سپس مجدداً به مدت 7-5 روز عدم دفع مدفوع داشته است. اسهال بیمار چرب نبوده است. مادر معتقد است که با خوردن تخم مرغ و غذاهای چرب دچار اسهال میشود اما ارتباط آن را با خوردن سایر مواد غذایی انکار میکند. برادر 25 ساله بیمار نیز در دوران کودکی قد کوتاهی داشته و بعد از بلوغ رشد رشد سریعی کرده است که در نهایت یک فرد با قد نرمال است. بیمار به علت مشکلات فوق در سن 5 سالگی در بیمارستانی به مدت 9 روز بستری شده که در نهایت به بیمار گفته شده که عفونت روده داشته و آنتی بیوتیک هم به وی داده بودند ولی بهبودی حاصل نشده است. پس از آن هم چندین بار به طور سرپائی به پزشک مراجعه کرده که در نهایت توصیه به بستری شده است. بیمار فرزند دهم خانواده است که از مادر G10P10  و به صورت NVD با وزن 500/3 و قد 51 سانتی متر متولد شده است. از سیر تکاملی بیمار اطلاعی در دست نیست.

قد بیمار 105 سانتی متر ، وزن 16 کیلو گرم ، دور سر 52 سانتی متر ، RR=24 MiN ، PR=80min و At=36/7 درجه سانتی گراد . سن استخوانی 3 ساله ، سن قدی 4 ساله و سن تقویمی 7 ساله بوده است. بیمار هنگام بستری شدن حال عمومی خوبی داشت. اسهال و استفراغ نداشت. دیستانسیون شکم داشت ، تب نداشت . سمع قلب و ریه طبیعی و بقیه معاینات هم نکته ای نداشت.

آزمایشات به قرار زیر است:

U/C , U/A . آزمایش مدفوع در 5 نوبت نرمال – کشت مدفوع در دو نوبت منفی بود.

آزمایشات بیوشیمی :

Cr=0/7 mg/dl

Bs= 101 mg/dl

BUN = 13 mg/dl

Na= 147 = meq/li

K=6/1 meq / li

P= 3/6 mg/dl

Ca = 9mg %

ALP = 94/7  واحد

Serum protein = 7/4 gr/dl

Serum Albumin = 4/3g/dl

CBC:

WBC = 8/600 mm3

RBC=3/800,000 mm3

Hb = 8gr/dl,

MCV = 68FI

MCH=22pg,

MCHC=33%

RDW=20,

PMN=5%

لنفوسیت 36% ، ائوزینوفیل = 5/1 % ، منوسیت 5%.

تنها نکته مثبتی که در طی مدت بستری داشت و جلب توجه می کرد دیستانسیون شکم بود.

یک تست تشخیصی برای بیمار انجام شد. بیمار پس از درمان با حال عمومی خوب مرخص شد.

یک ماه پس از درمان 10 کیلوگرم وزن و 6 سانتی متر قد اضافه کرده بود.

به نظر شما تست تشخیصی فوق چه بوده است؟

  تشخیص شما چیست  ؟