بیمار شیرخوار پسر سه ماهه با شکایت بیقراری و استفراغ بستری گردیده است


       
پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 


معرفی : دکترمحمد رضا علائیفوق تخصص غدد اطفال
به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه کودکان
 بیمارستان لقمان حکیم


 

بیمار شیرخوار پسر سه ماهه با شکایت بیقراری و استفراغ بستری گردیده است ، بیقراری شیر خوار بصورت گریه های طولانی از یک هفته قبل از بستری شروع و در دور روز اخیر تشدید یافته است ، استفراغ شیر خوار نیز در دو روز اخیر بیشتر شده ، جهنده نبوده و حاوی مواد صفراوی نمی باشد. در این مدت تب و بی اشتهایی و علامت دیگری را ذکر نمی کند.

در سابقه ماحصل سزارین از ماده G1P1 Abo با وزن تولد 3370 گرم و قد 53 سانتی متر و دور سر 36 سانتی متر بوده و متعاقب یازده سال نازایی بدنیا آمده است دوره حالمگی را بدون مشکل خاص ذکر می کند.

پدر و مادر منسوب نیستند پدر شیرخوار HRSAg منفی می باشند سابقه هیپرلیپدمی در پدر و دیابت را در پدر بزرگ ذکر می نماید.

معاینه فیزیکی :

40 :  دور سر      58 : قد     900/3  وزن

80 : RR                          136:PR          8/36 : T

در معاینه شیرخوار FTT بوده ، بیقرار است  Pale و ILL  بنظر می رسد فونتانل قدامی 2 * 1 و فونتانل خلفی بسته است ، اسکلرا ایکتریک نیست در معاینه قلب وریتین طبیعی است شکم ، مختصر متسع و با لمس دچار بیقراری می شود. ارگانومگالی ندارد ژنیتالیا نرمال و پسرانه و ختنه شده است رفلکسها طبیعی است ، گردن می گیرد ، معاینه اندامها طبیعی می باشد.

آزمایشات

CBC:

WBC = 38000

Hb=12.3 gr/dl

HCT:36.9

MCV = 84 fl

PlT = 250000

U/A = NL

U/C = staph Epidermidis

 

CBC:

WBC = 37000

Hb=6.6 gr/dl

HCT:19.3

MCV = 70 fl

PlT = 455000

 Bs = 85 mg/dl

NA=104 , 111 meq/I

K=3.9 , 4.6 meq/I

Ca= 9mg/dI

Urea = 15 mg/dI

Cr=0.4 mg/dl

AST=200 U/L

ALT = 600 U/L

ALP = 3200 U/L

 Amy lase = 8200 IU/L

CXR :  اندازه و سایز قلب و مدیاستن نرمال است ، ضایعه فعالی در ریه ها دیده نمی شود. سونوگرافی شکم :  کبد Span  و اکوی نرمال داشته است. کیسه صفرا ضخامت جداری نرمال دارد پانگراس اکووابعاد نرمل دارد طحال اکو و Span نرمال دارد کلیه ها اکو و ابعاد و ضخامت بارانشیسم نرمال دارد سنگ و هیدرونفروز دیده نشده.

در حین بررسی و آزمایشات بیمار نکته ای جلب توجه نمود که کلید تشخیصی بیماری گردید.

  تشخیص شما چیست  ؟