پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه کودکان
 بیمارستان
شهدا
 

معرفی بیمار

بیمار دختر 13 ساله اهل اصفهان که با تشخیص استئوسارکوم دنده جهت انتقال شیمی درمانی به بخش اطفال منتقل شد بیمار از حدود 5/1 ماه قبل از مراجعه دچار درد ناحیه اینگوینال چپ می شود درد هنگام حرکت شدت می یافت و بتدریج دچار لنگش شد. این درد با تب و کاهش وزن همراه بود و پس از حدود 2 هفته در اصفهان بستری می شود پس از بررسی های مختلف با تشخیص آرتریت سپتیک تحت درمان آنتی بیوتیک وریدی قرار گرفت و 10 روز بعد با برطرف شدن تب مرخص می شود چند روز پس از ترخیص مجددا دچار تب و درد ناحیه اینگوینال و توده ای بدون درد بر روی قفسه سینه می شود. جهت بررسی و تشخیص بیماری به تهران مراجعه می کند و در بخش جراحی بستری می گردد.

وی ما حصل C/S از مادر G1P1A0L2 است . حاصل زایمان دوقلویی است سابقه بیماری خاص در گذشته در خانواده بیمار وجود ندارد همچنین سابقه مصرف داروی خاص را نمیدهد.

در معاینه در بخش جراحی  قد : cm  134  ، وزن : kg 36  بیمار دچار تب بود. در همی توراکس راست توده ای بدون درد با ابعاد 4 * 4 cm در حد دنده چهارم با قوام استخوانی داشت تغییرات التهابی نظیر گرمی  ، قرمزی بر روی توده مشاهده نشد. سمع قلب و ریه طبیعی بود . در لمس شکم هپاتواسپلنومگالی به دست نمی خورد. در بررسی های به عمل آمده نتایج به شرح زیر بود :

+CBC              WBC : 3600/dl                         PMN : 8%

                                           Hb:12.6 gm %                LYMPH : 94%  

Platelet :  38900/dl

ESR : 120

Blood Sugar : 113 mg/dl             creatintin: 0.7 mg/dl          BUN:8 mg/dl

NA:134mg/dl                             K:4.4 mg/dl

تستهای کبدی طبیعی بود .

در CTscan قفسه صدری : ضایع لیتیک و اسکلروتیک  expansile در دنده چهارم سمت راست در قسمت آگزیلاری با نسج نرم اینترا و اکستراتوراسیک به نفع ضایعه نئوپلاستیک از منشا دنده (سارکوم ) مشهود بود. پلورال افیوژن یا ندول ریوی مشهود نبود. قلب و مدیاستن نمای طبیعی داشت. سایر نواحی دیواره سینه طبیعی بوده است.

در ایزوتوپ اسکن استخوان : ناحیه غیر هموژن افزایش جذب درهمی توراکس راست (دنده چهارم و پنجم) وجود دارد. چند ناحیه فتوتنیک در سر استخوان فمور راست مشاهده شد.

از توده نمونه برداری شد که نتیجه پاتولوژی آن High grade Sarcoma که منطبق با تشخیص استئوسارکوم (نوع کندرو پلاستیک ) بود. بیمار با تشخیص استئوسارکوم به بخش اطفال منتقل شد

در بخش اطفال بیمار هم چنان درجه حرارت بالا داشت و در معاینه غیر از توده ای بر روی دنده چهارم نکته مثبت دیگری نداشت. در آزمایشات به عمل آمده در CBC :

WBC : 4500/dl     LYMPH : 94%    PMN: 6%

PLT L 154000/dl     Hb:10.3mg    MCV:79

به همراه افزایش ESR و CRP بود. تستهای کبدی و کلیوی بیمار در حد نرمال بود. آزمایش ادرار کشت ادرار و کشت خون بیمار طبیعی بود. تکرار CBC بیمار در چند نوبت هم چنان موید لکوپنی و نتروپنی بود.

  تشخیص شما چیست  ؟