شکایت اصلی : تب طول کشیده


       
پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه کودکان
 بیمارستان شهدای تجریش

معرفی بیمار

شیرخوار 23 ماهه دختر که از 20 روز قبل ، بدون علائم سرماخوردگی دچار تب شده است و به علت ادامه تب علیرغم مصرف آموکسی سیلین و استامینوفون به بیمارستان مراجعه می کند. بیمار تب بالای مداوم داشته که گاه با لرز همراه بوده است همراه با تب بی اشتهایی و کاهش فعالیت نیز ذکر می شود. از قبل از شروع بیماری  تا 3 روز قبل از بستری یبوست داشته است ولی از 3 روز قبل دفع مدفوع اسهالی تیره بدبو را به اندازه 3 بار در روز با حجم کم ذکر مینماید.

Past medical HY :

کودک دختر 23 ماهه ماحصل زایمان طبیعی از مادر 30 ساله G2P2ab0 با وزن 3100 گرم و گروه خونی O+ نکته پری و پره ناتال مرضی وجود ندارد. سابقه واکسیناسیون کامل است (واکسن BCG را در بدو تولد دریافت کرده است ) غذای اصلی کودک شیر مادر است و در بین وعده ها از سفره خانواده استفاده می کند. شروع تغذیه از 6 ماهگی ولی در طی 23 ماه غذای اصلی شیر مادر بوده است . قطره مولتی ویتامین را تا امروز بطور منظم مصرف می کند ولی قطره آهن را تحمل نکرده است . از نظر رشد و تکامل نکته خاص مرضی بجز عدم توانایی تکلم ندارد. کودک ناشتای مادرزادی است که بعلت اختلال دو طرفه حلزون گوشهاست . کودک وقت جراحی برای کاشت حلزون گوش داشته است.

سابقه خانوادگی :

وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده در سطح پایین خطر فقر است. پدر سرمایه دار و مادر خانه دار است. محل زندگی در اوشان ،حوالی تهران است از آب چشمه استفاده می کنند. پدر و مادر منسوبند (نوه عمه )  خواهر بیمار 8 ساله است و مبتلا به کری مادرزادی ، که تحت جراحی کاشت حلزونی قرار گرفته و بهبود یافته است. سابقه بیماری عفونی (تب و سرفه مزمن ) را در افراد خانواده نمی دهد.

حال عمومی :  کودک هوشیار است و ill و توکسیک نیست.

معاینات : علائم حیاتی :

(یکساعت قبل استامینوفن مصرف کرده است )  

AT:36/5

RR:35/minute

PR:100/minute

وزن کودک : 5/9 کیلوگرم

دور سر :  48 سانتی متر

قد :  84 سانتی متر

در معاینه بالینی پوست و ملتحمه رنگ پریده است ، شکم متسع ، طحال 4 سانتی متر و کبد 2 سانتی متر پایین لبه دنده حس می شود. نکته مرض دیگری مشهود نبود.

آزمایشات اولیه :

قند ، اوره ، کراتی نین ، الکترولیت های خون و آنزیم های کبدی طبیعی گزارش شد.

CBC => WBC : 8200   cell/mm3( n= 17%  L=83%)

Hb: 7/8 gr/dl

HCT: 28/6 %

MCV: 63/7 fl

MCH : 19/4  pg

MCHC : 30/4 gr/dl

PLT : 169000 /mm3

ESR = 52mm  در ساعت اول

CPR = 3+

منفی <= U/C

SG: 1.011 <= U/A

Alb: 1 +     WBC: 2-3               RBC :  1-2   Bact : Few

کشت خون نوبت اول Enterobacter Spp isolated  یعد از کشت مثبت روسفین برای بیمار شروع شد و کشت خون کنترل منفی گزارش شد  B , A

لام خون محیطی از نظر مالاریا و بورلیا منفی بود

·        Wright agglutination test = منفی

·        Widel agglutination test =منفی بود   a , b  از نظر سالمونلا تیفی و پاراتیفی    

·        2me = منفی

·        Stool sm ear = منفی

·        Stool culture = (در دو نوبت ) منفی

·        Ferritin = 100 ng/mI

·        TIBS 305 ug/dl

·        Serum Iron = 31 ug/dl

و با تشخیص آنمی فقر آهن درمان شروع شد.

Heterophilic   Ab(Mono test )  =>  منفی

آلبومین سرم =  4.2 gr/dl

9/2 gr/dl  توتال پروتئین=                        

PPD = (در دو نوبت )  منفی

رادیوگرافی ریه طبیعی گزارش شد در سونوگرافی شکم نکته مرضی اسپلنومگالی بیمار بود در سی تی اسکن شکم با کنتراست اسپلنومگالی و آدنوپاتی پاراآئورتیک در سطح هیلوم کلیه به نفع لنفوم گزارش شد. ترانزیت روده باریک از نظر رد کردن سل روده و لنفوم طبیعی بود.

آسپیراسیون مغز استخوان انجام و سلولهای بدخیم و جسم لشمن مشاهده نگردید. با بررسی مجدد ، و انجام آزمایشات مناسب تشخیص داده شد و درمان شروع گردید.

  تشخیص شما چیست  ؟