پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

معرفی بیمار

بیمار پسر 12 ساله ای که برای بررسی پلورال افوزیون مراجعه کرده است. بیماری از مهرماه 80 جلب توجه کرده است که در آن موقع متوجه بزرگی طحال میشوند و در بررسی ها به طور تصادفی متوجه پلورال افوزیون می شوند. در Boen Marrow Aspiration مشکوک به جسم لیشمن بوده اند ولی اقدامی نمی شود و با توجه به  بهبودی حال عمومی بیمار مرخص می شود. در طی این مدت مکررا دچار سرفه شده است که درمانهای علامتی همراه آنتی بیوتیک تأثیر چندانی نداشته است . در تاریخ مرداد ماه سال 83 با شکایت درد ناحیه RUQ و کاهش اشتها با تشخیص اولیه هپاتیت بستری می شود. در بررسی های رادیولوژیک متوجه پریکاردیال و پلورال افوزیون ماسیو می شوند و بیمار با احتمال Massive pericardial effusion با پریکاردیوتومی و گذاشتن Chest Tube در سمت راست و پریکاردیال Tube درمان می شود. وانکومایسین باعث بروز مختصری راش می شود. علی رغم اقدامات فوق پلورال انفوزیون و پریکاردیال افوزیون باقی می ماند.

بررسی های انجام شده شامل موارد زیر می باشد:

10/5/83

BS: 159 mg/dl              Ca:9.5 mg/dl             Blood culture: No growth

Bilirubin T:2.19 mg/dl           D:0.5         ANA:Neg      LE cell: Not seen

Urea 15 mg/dl          Creatinin: 0.6 mg/dl        AST:42 Iu/L   ALT:29 IU/L

Alk ph:584 IU/L         AST (OT): 28 IU/L     ALT(PT): 12 IU/L

Na:133 meq/L               K:4.2 meq/L         U/A:N1

Pericardial fluid culture: No growth

WBC: 1-2

No micro organism

 

12/5/83

T:1.19 mg/ld         D:0.46      PT:14.2 sec/control 13 sec   PTT:33 sec

  

10/5/83

WBC: 6.9 * /L         Neut:74%    L:23%        Mono:2%          Eos:1%

Hb: 12.8 g/dl    Hct:42.1%      MCV:42      ESR:9    Platelet: 1831*/L

15/5/84

WBC: 6.3          Neut:81%    L:17%        Mono:1%          Eos:1%

ABG:PH:7.3   Pco:43.2    Hco:21.1      Esr:66    مجددESR:38

متأسفانه نمونه مایعات پلوروپریکارد جهت بیوشیمی و اسمیر مستقیم فرستاده نشده است.

بیوپسی پلور :Acute on chronic Inflamation

بیوپسی پریکارد: Congested fibrofatty tissue

اکوکاردیوگرافی:پلورال افوزیون ماسیو، قلب از سایر جهات طبیعی بوده است.

ICT اسکن تواکس و شکم : پلورال انفوزیون دو طرفه + Mild Splenomegaly + کبد و سایر اعضا نرمال هستند.

CXR: کدورت غیریکنواخت در همی توراکس سمت راست همراه با جابه جایی قلب و مدیاستین به سمت مقابل  ریه چپ طبیعی است.

سونوگرافی کبد و طحال: کبد نرمال ، کیسه صفرا و مجاری داخل و خارج کبدی طبیعی هستند و رید پورت طبیعی. طحال مختصری بزرگتر از حد نرمال با اکوژنیسته نرمال پلورال افوزیون دو طرفه نیز جلب توجه می کند.

EKG:Low Voltage در همه Lead ها

بیمار بدون تشخیص قطعی با تجمع مجدد مایع پلور مرخص می شود.

در تاریخ4/6/84 مجددا مایع پلور جهت بیوشیمی و سیتولوژی ارسال می گردد.

اسمیر مستقیم

WBC:10-12    Epithelial:3-4     Microb: No bacteria        AFB:Not seen

Glucose:114 mg/ld    Port:5.6 mg/ld            WBC:many          RBC:1000

Neut:2%          Lymphocte:98%                 ADA:32 U/L

LDH:1158 U/L           PCR:Neg

سیتولوژی مایع پلور:Chronic inflammatory process

BS:95            Cholestro:177 mg/ld          TG:192 mg/ld

LDH:489:Iu/L             Total port7.7 gr/dl

در تاریخ 26/6/83 آزمایشات تکمیلی زیر درخواست شد:

ASO:112U/L (<200)        CRP: <0.2 mg/ld (<10)        RF:2.5 u/ml (0/10)

Cold Aglutination: Neg    ANA:Neg    Anti DNA (DS): 0.2 (>1.1 Positive)

ACE:66 Iu/L (8-52)       PPD:13mm

درهنگام ویزیت بیمار کاملا طبیعی بود. وزن 42 کیلو گرم ، قد 151 سانتی متر، در معاینه فقط کاهش صداهای ریوی دوطرفه مشهود بود. ادم در هیچ جایی از بدن دیده نشده. تب و دیسترس تنفسی نداشت. سابقه تماس با بیماری های عفونی وجود ندارد. در سابقه خانوادگی فقط برادر واریکوسل داشته که عمل شده است.

  تشخیص شما چیست  ؟