پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه اطفال
 بیمارستان مفید

 

معرفی بیمار

پسر بچه، 6 سال و 9 ماهه، اهل شهرستان شهریار از 40 روز پیش از مراجعه دچار قرمزی ، تورم و درد ناحیه خارجی زانوی چپ شده بود که در آن شهرستان با تشخیص JRA (؟) پرونیزولون وA AS  مصرف کرده است و بعلت عدم پاسخ درمانی با علائم گفته شده بجز قرمزی ، به این مرکز مراجعه کرده است.

فرزند دوم خانواده است وزن تولد 600/2 کیلوگرم بود. پدر راننده شرکت و مادرخانه دار که گاهی هم در منازل کار می کند. با همسایگان افغانی رفت و آمد خانوادگی دارند. منزلشان شخصی است و درآمد متوسط تا پائین دارند.

بیماری خاصی از جمله TB یا بیماری کلاژن در خانواده وجود ندارد. کودک تالاسمی مینور دارد. سابقه مصرف مواد لبنی غیر پاستوریزه ندارد. سابقه تروما را ذکر نمی کند.

در سیر بیماری از تب، لرز، کاهش وزن اخیر و سرفه شکایت ندارد ولی گاهی احساس سردی می کند. در معاینه کودک کاملا هوشیار، فعال ،حال عمومی خوب، تا حدودی لاغر است و همکاری خوبی دارد وزن 5/16 کیلوگرم (زیر 3 پرسنتایل) قد111 سانتی متر (بین 3 و 25 پرسنتایل) و دور سر 5/51 سانتی متر (بین 25 و 50 پرسنتایل ) می باشد.

در معاینه ناحیه ابتلا، زانوی پای چپ متورم است(دور زانوی راست 26 سانتی متر و زانوی چپ 23 سانتی متر). در لمس تندرس درناحیه کوندیل خارجی زانو دارد. گرمی وقرمزی مشاهده نمی شود. دامنه حرکت زانوی چپ در حرکت اکتیو و پاسیو محدود است. درسایر معاینات، یافته مثبتی از جمله ارگانومگالی و لنفادنوپاتی و... وجود ندارد. معاینات عصبی و اسکلتی نیز نرمال است. BCG  در بازو وجود دارد. آزمایشات بعمل آمده بقرار ذیل است:

WBC= 7.9 ×         P=60%

                                         Lym=40%

RBC=5.4 ×

Hgb=12.2 gr/dl

HCT=37.4

MCV=69.3 fl

MCH=22.6pq

MCHC=32.6g/ld

PLT=396×

ESR=23

CRP= negative

Glucose= 93 mg/ld

BUN=9 mg/ld

Creatinin=0.6 mg/ld

Ca=9 mg/ld

P=4 mg/ld

Alk.p=438 u/l

SGOT=24u/l

SGPT=11 u/l

Wright = negative

Coombus wright = negative

2ME= negative

Widal= negative

U/A= Normal

PPD=negative                      با مایع نوبرکولین 5 واحدی 2 بار انجام شد

B.Kاسمیر ترشحات معده از نظر= negative

B.Kترشحات معده از نظرPCR= negative

B.Kخون از نظر PCR= negative

ANA= negative

Anti DNA=32 lu/l (مثبت>20lu)

= 1.2  lu/l (0.89 – 1.8 lu نرمال)

= 0.23 lu/l (0.16 -0.38 lu نرمال)

NBT=100% (normal >95)

آنالیز مایع مفصلی

کدر= رنگ

WBC=120 /ml       P=54%

                             L=46%

RBC=3380/ml

Glucose =37 gr/ld

Protein=3.48 /ld 

CRP= negative

بررسی های رادیولوژیکی به قرار زیر است:

1- Cxray: طبیعی گزارش شده است.

2- رادیو گرافی زانوی چپ: یک ضایعه لیتیک ساب ارتیکولر کوندیل اپی فیزدیستال لترال فمور به همراه تورم نسج نرم پری ارتیکولر دیده می شود.

3- در اسکن استخوان با تکنزیوم 99:

- درتمام فازهای مطالعهف افزایش Activity د رانتهای دیستال فمور چپ دیده می شود.

- Activity غیر قرینه در مفاصل هیپ با ارجحیت در طرف چپ دیده می شود.

- هیپراکتیویتی فوکال احتمالا در زایده شوکی  دیده می شود.

- هیچ آنورمالیتی در سراسر اسکلت وجود ندارد.

4- CT اسکن زانو:

یک ضایعه لیتیک در قسمت لاترال متافیز دیستال فمور چپ دیده می شود.حدود آن کاملا دمار که و بدون شواهد rim کلسیفه می باشد. هیچ گسترش به بافت نرم ندارد.

MRI: افوزیون خفیف مایع مفصلی  مرتبط با کوندیل فمورال دیستال مخصوصا کوندیل لاترال آن دیده می شود.

از محل ضایعه در مرکز ارتوپدی بیوبسی بعمل آمده و جهت کشت و پاتولوژی فرستاده شد.

جواب کشت استافیولکوک کواکولاز منفی بود.

جواب پاتولوژی یک هفته بعد حاضر گردید.

  تشخیص شما چیست  ؟