پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

معرفی : دکتر سید ابوالفضل افجه ای
فوق تخصص نوزادان

اعضای هیئت علمی گروه اطفال
 بیمارستان مهدیه

 

معرفی بیمار

نوزاد دختر در تاریخ 31/2/84 ساعت 1 بعداز ظهر از مادر G1 بعلت BREECH در 40 هفته حاملگی با سزارین متولد گردید، وزن تولد 1760 گرم ، نوزاد از بدو تولد بعلت عدم وجود تنفس موثر و برادیکاردی تحت عملیات احیاء قرار گرفت،  تهویه با بگ و ماسک انجام  و بدلیل عدم اتساع ریه، نوزاد انتوبه شد و به  بخش NICU انتقال یافت و تحت تهویه مکانیکی (FIO2=100, PIP43, RR=50) قرار گرفت. عکس ریه کدورت دو طرف و لوله معده درناحیه قفسه سینه بود.

ABG نوزاد در ساعت 3 بعد ازظهر:

PH=6.64, Pa Co2=147.7, PAO2=39,  Hco3=15.4, BE= -25.7

و در ساعت 6 بعد ازظهر:

PH=6.49, Pa Co2=175.8, PAO2=20.2,  Hco3=13.2, BE= -30.5

بود، عکس ریه کنترل در 2 نوبت گرفته شد، نوزاد در ساعت 7 بعدازظهر فوت نمود. اتوپسی انجام شد.

  تشخیص شما چیست  ؟