پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

معرفی بیمار

بیمار شیرخوار پسر 5 ماهه ای است که به علت تورم توده دو طرفه گردن و تب مراجعه و در تاریخ 14/5/81 بستری شد. کودک از 3 ماهگی دچار توده ای در ناحیه زیر بغل چپ شده بودکه به پزشک مراجعه و به طور سرپایی تحت درمان قرار گرفته بود.

 ازیک هفته قبل از بستری (14/2/81) دچار بی اشتهایی و رنگ پریدگی شده و مادر متوجه  توده هایی در دوطرف گردن شده است. که همراه با تب بوده است. که به صورت سرپایی به پزشک مراجعه و دستورات دارویی دریافت کرده است. از روز بستری (14/5/81) دچار تنفس تند و بی قراری شده است. در معاینه در سمع ریتین مختصر رال مرطوب شنیده شد. ارگانومگالی نداشته است. یک توده بزرگ در گردن به ابعاد1.5 ×1.5 cm (معادل یک گردو) سفت، ثابت بدست می خورده که قرمزی و التهاب نداشته است. درزیر بغل همان طرف یک آدنوپاتی کوچک بدست می خورد ضمنا محل تزریق واکسن BCG مشهود بوده است. ضمنا طرف مقابل گردن هم دچار آدنوپی کوچکتر بوده است.

WBC=27.900           P=60

                                L=36

Hb=7.5

RBC=4.01×106

MCV=66.1                MCH=18.7                     MCHC=28.3

Plt=422000

ESR=109

U/a=نرمال                       B/C=Ng

Bio=نرمال                        U/C=Neg

B.M= نرمال                      LFT=نرمال

CXR در بدو بستری فقط انفیلتراسیون پاراکاردیاک

سونو کامل شکم، نرمال

تست PPD در بدو بستری انجام شد و بیمار تحت درمان آنتی بیوتیک قرار گرفت و پس از 3 روز تست PPD حدود 12mm و مثبت بوده است.

یک هفته پس از درمان آنتی بیوتیک تب بیمار قطع و اشتها خوب و WBC به 14000  و ESR به 27 تقلیل یافت. ولی در معاینه غدد لنفاوی طرفین گردن تغییری حاصل نشد که تحت عمل جراحی قرار گرفت و چرک خارج شد ولی به علت مثبت بودن PPD و احتمال TB تحت درمان سه دارویی PZD,RF,INH قرار گرفت و بیمار با حال عمومی خوب در تاریخ 24/5/81 با توصیه ادامه درمان داروهای Anti TB مرخص شد و درخواست آزمایشات NBT و ایمونوگلوبولینها داده شد.

بیمار مجددا در تاریخ 21/6/81 به علت تورم غده لنفاوی یک طرفه ناحیه بوکال که بزرگتر از حد نرمال، سفت و متحرک مراجعه و بستری شد.

CBC در تاریخ 21/6/81

 

WBC=22.400           P=70

                                 L=22

                                  E0=8

Hb=9.1

MCV=79.7                MCH=23.3                     MCHC=293

Plt=247000

ESR=88

بیمار مجددا تحت درمان آنتی بیوتیک لازم قرار گرفت

آزمایشات ایمونوگلوبولینها:

IgE=36.4 (نرمال کمتر از 13)

IgC=2100(190-860)

IgA=200(10-96)

IgM=300(25-120)

NBT=3.4% (2-8%          PMN)نرمال

کمپلمانها طبیعی

آزمایشات مربوط به Torch:طبیعی

کروماتو گرافی ادرارنرمال

CD4=44.5% (27-57)

CD8=30.1      (14-34)

CD19=18.2 (9-22)

CD20=17.5 (9-22)

TFT=نرمال

CXR 21/6/81 .........نرمال

سونوگرافی ناحیه بوکال.....تشخیص لنف نود برجسته در ناحیه بوکال

بیمار پس از دوهفته با بهبودی کامل مرخص شد.

ضمنا متذکر می شود که کودک از بدو بستری دربیمارستان دچار تأخیر در رشد و نمو فیزیکی بوده است ولی از نظر Mental در حد نرمال بود.

حدود یک هفته تا 10 روز بعد مجددا به علت عود آدنوپاتی بوکال مراجعه و آزمایشات تکمیلی به صورت سرپایی درخواست و پی گیری شد و آنتی بیوتیک به صورت خوراکی همرا با ادامه درمان سه دارویی Anti-TB توصیه گردید.

در
بررسی    های بعدی و آزمایشهای تکمیلی تشخیص بیماری داده شد که با درمانهای لازم با بهبودی کامل بیمار تا حال حاضر همراه بوده است

  تشخیص شما چیست  ؟