پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

معرفی : دکتر سید ابوالفضل افجه ای
فوق تخصص نوزادان

اعضای هیئت علمی گروه اطفال
 بیمارستان مهدیه

 

معرفی بیمار

نوزاد دختر از مادر 22 ساله G2 P2 L2 AB1 در هفته 28 حاملگی بدلیل اکلامپسی مادر ( و دریافت سولفات  منیزیوم ) از طریق AVD  با آپگارد 9و 8 متولد گردید.

در معاینه بالینی نوزاد پره ترم SGA وزن تولد 950 گرم  دور سر 27cm قد38cm با RDS خفیف که در بخش NICU بستری گردید.

نوزاد از روز اول تولد دچار اتساع شکم همراه با استفراغ خونی و بعداً ترشحات صفراوی از لوله معده شد ، در معاینه رکتال مکونیوم غلیظ و چسبنده  بمقدار کم دفع گردید مشاوره جراحی انجام شد.

بعد از 14 روز انساع شکم کاهش یافته و شیر مادر برای نوزاد شروع گردید ولی پس از 5 روز تغذیه بدلیل اتساع شکم نوزاد NPO شد و در B.Enema انجام گردید.

علیرغم اقدامات آزمایشگاهی و درمانی نوزاد بطور متناوب دچار اتساع شکم میگردید که بعضاً بسیار شدید و بدون مداخله بطور خود به خود بهبود میافت که این امر علیرغم حال عمومی بسیار خوب و عدم تغذیه نوزاد ادامه داشت.

در سن 49 روزه گی با تشخیص قبل از عمل malrotation به اتاق عمل برده و بعد از عمل با تشخیص NIE &  lads band  به بخش NICU انتفال یافت ولی انساع متناوب شکم استمرار داشته و مجدداً در سن 3 ماهگی برای نوبت دوم به اتاق عمل برده شد که بیوپسی وILEOSOMTY انجام گردید ولی علیرغم حال عمومی خوب ، کار کردن ایلئیوستومی و دفع مدفوع اتساع متناوب شکم ادامه داشته و امکان تغذیه معدی شیرخوار وجود نداشت بطوریکه در سن 5/4 ماهگی برای نوبت سوم به اتاق عمل برده شد و با انجام آزاد سازی Ladds و بستن ایلئوستومی نوزاد به بخش NICU انتقال یافت که بعد از این عمل اتساع شکم شدت یافته ، مایع فراوان در سونوگرافی شکم دیده شده و نوزاد در سن 5 ماهگی فوت نمود.

  تشخیص شما چیست  ؟