پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

معرفی : دکتر علائی
فوق تخصص غدد اطفال

اعضای هیئت علمی گروه اطفال
 بیمارستان لقمان حکیم

  

معرفی بیمار

بیمار دختر خانم 10 ساله اهل سبزوار و ساکن تهران در تاریخ 27/6/82 بعلت اسپاسم اندامها و برشهای عضلانی بستری گردید ، شکایت فوق را بصورت متناوب در چند سال اخیر داشته و گاهاً نیز دچار حملات خفگی و همزمان تنفسی صدادار و قرمزی  صورت مگیردد خنده ههای نابجا را در یکسال اخیر ذکر مینماید.

بیمار سابقه دو بار بستری بعلت تشنج را در بیمارستان میدهد یک نوبت در 10 ماهگی  و مجدداً  در  6 سالگی و در هر دو نوبت در بررسی هیپوکلسی مشخص گردیده است (علت نامعلوم) و با تصحیح هیپوکلسی و تجویز فنوباریپتال و کلیسم مرخص میشود مجدداً  6 روز بعد از بستری دوم ، تشنج مینماید که تحت نظر پزشک معالج فنوباربیتال قطع و کاربامازیپن و کلونازپام شروع میگردد و به گفته والدین تشنجات کودک کنترل شده است.

کودک فرزند اول خانواده حاصل زایمان طبیعی با وزن تولد 100/3 از پدر و مادر خویشاوند (پسر عمه و دختر دایی ) میباشد یک خواهر 5/3 ساله و یک برادر 7 ماهه دارد که هر دو سالم میباشند  سابقه بیماری خاصی را در خانواده نمیدهد از نظر رشد و تکامل تاخیر داشته و عقب افتادگی ذهنی دارد بدلیل عدم پاسخ چشم ها بنور در 7 ماهگی معاینه چشم پزشکی انجام شده و کوری هر دو چشم تأیید گردیده است در معاینه بعمل آمده کودک کاملاً آژینه و بیقرار و تحریک پذیر بود و همه علائم حیاتی شامل فشار خون 70/100 نبض 92 (در دقیقه ) تنفس 25 در دقیقه درجه حرارت 37

نکات مثبت در معاینه

قد : 127 (سانتی متر)

وزن : 30 (کیلوگرم)

دور سر : 54 (سانتی متر)

بلوغ : پره پوبرنال

سردولیکوسفال – پائین بودن خط رویش موها روی پیشانی – زبان بزرگ – گردن کوتاه – براکی – اکتیلی – مردمکهای دو طرف میدریاتیک و واکنشی به نور ندارد رفلکسهای تاندونی عمقی :  3 مثبت LAB TEST
WBC=5600                            FBS=93

Hb=12.4                                 BUN=12

PLT=363000                          Cr=0.7

MCV=96                                  ALT=20

ESR = 9                                   AST= 71

Ca=4.7                                    TG=211

P=8.7                                      Cbol=255

ALP=1016                             Unic-acid=3

Total Pr=7.3               PH=7/41     Pco2=33.7    HCO3=20.9   PO2=76.8

Alb=5                             T4=7.6                 T3 RU=26(NL)

A/G=2/2                       FTI=1.98 (NL)                TSH=6.8(0.7-6.4)

Mg=1.9 (1.5 – 2.5)              

PTH=96 (13-54)                  U/A=NL

Volume (24 hrs . urine)=530 cc

P (                       “            )= 100 mg/24hr

P (                       “            )= 100 mg/24hr

P (                       “            )= 100 mg/24hr

P (                       “            )= 100 mg/24hr

الکتروکاردیوگرافی  : طولانی شدن QT

تصویر برداری : سن استخوانی مساوی سن تقویمی (10 سال)

فیوژن دانسیته استخوانها همراه با شکستگی های متعدد در استخوانهای فمور و اسکاپولا

افزایش دانسیته مهره های توراکولومبار و دنده ها

اسکلروز و ضخامت کف جمجمه بویژه در فوسای قدامی

در سی تی اسکن مغز کلیسفیکاسون دیده نمی شود. آئروفی خفیف مغز مشهود است.

سونوگرافی شکم نرمال

  تشخیص شما چیست  ؟