پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

معرفی : دکتر مصطفی شریفیان
فوق تخصص کلیه اطفال

اعضای هیئت علمی گروه اطفال
 بیمارستان مفید

  

معرفی بیمار

بیمار پسر 5/13 ساله ای است که به علت تب و سرفه در بخش کودکان بستری میشود. بیمار یک هفته قبل از مراجعه دچار تب و لرز میشود و در طی این یک هفته تب بیمار ماهیت on and off داشته و همراه با سرفه خشک نیز بوده است پدر ضمن دچار استفراغ هم شده است که استفراغهای بیمار ارتباطی با غذا نداشته و برخی روزها 1 تا 2 تکرار میشده است

از دو هفته پیش سردرد داشته که اکثراً صبحگاهی بوده و حالت ضرباتی داشته است. در ضمن پیوست را هم ذکر میکند و از مدفوع تیره نیز شاکی است ولی مدفوع حالت قیری نداشته است. در طی یک هفته اخیر از طپش قلب و تنگی نفس کوششی همراه با خستگی و کاهش وزن شاکی است و گهگاه از تنگی نفس حمله ای شبانه نیز شاکی است.

ماحصل NVD از مادر G5P5AB0L3 بوده و دو فرزند خانواده در سنین 5 و 10 ماهگی به علت تب فوت شده است . (علت اصلی را نمیدانند)

بیمار به علت سردردهای مزمن ارزیابی شده و دو بار در بیمارستان به علت فشار خون بالا و آبسمه شکمی بستری شده است و به علت آبسه جراحی شده است (2 سال قبل از مراجعه )

سابقه مصرف کاپتوپریل ، آدالات ، پراپرونولول ، تریامترون H را میدهد و از بیست روز پیش از قرص پر از وسین روزانه یک عدد مصرف میکند.

پدر و مادر نسبت فامیلی ندارند و سابقه بیماری خاصی را در خانواده نمیدهند. همراه بیمار مدارک ذیل موجود بود :

VMA و HVA ادرار منفی و حجم ادرار 24 ساعته 950 سی سی و کارتینین ادرار 24 ساعته 7/0 گرم گزارش شده و  از نظر پروتئین منفی بوده است.

Serum Iron = 55

TG=95

CHOLESTEROL = 153

WBC = 7400      Hgb=9.4         Retic = 1%

در معاینه بالینی بیمار هوشیار است . تب دار میباشد

V/S :

HR = 140 , RR = 40 , AT = 38.6   , W=35 Kg

BP = 170 / 120 mmhg بازوی راست  

BP= 160 / 120 mmhg بازوی چپ  

ملتحمه مختصری Pale است اسکلرا ایکتریک نیست. لنف آدنوپاتی ندارد. JVP برجسته دارد. معاینه گوش و حلق و بینی نرمال است. علائم مننژه ندارد. سمع قلب ریتم گالوپ دارد و سوفل سیتولیک II/VI در ابتدای سیستول در کانون میترا شنیده میشود Heave ندارد. صداهای ریوی در 3/1 تحتانی هر دو ریه کاهش یافته است و کراکل ظرفیت در همین نواحی سمع میشود در معاینه شکم تندرس در نواحی اپی گلستر و RUQ دارد. هپاتومگالی دارد Span کبد 14 سانتیمتر میباشد. اسپلنومگالی ندارد. نبضهای محیطی پر و قرینه هستند.

پاراکلینیک بیمار به شرح زیر است:

PT=12.5”  88%

PTT=39”

INR = 1.1

ESR= 95

WBC= 9800 (PMN 77% , LYN 19%)

RBC=3780000

Hgb=9.4

PLT= 264000

MCV=65

HCT=28.1%

MCH = 23.4

MCHC = 33.7

BS = 119

BUN = 11

Cr = 0.9

Bil ( T=1.2 , D = 0.12)

NA=133

K=4.6

Ca=9.5

بدوبستری CRP=Neg

TG = 230

Cholestrol = 163

AST = 15

ALT = 5

LDH = 911

CPK = 62

ALP = 197

Echocardiography = Systolic dysfunction  of LV due to Hypertension

ECG = LV Hypertrophy

بیمار تحت درمان آنتی بیوتیکی و انکومایسین و سفتریاکسون قرار گرفت که در طی دو هفته درمان آنتی بیوتیک ESR به 65 و 52 رسید در ضمن درمان ضد فشار خون با داروهای لازیکس ، پرازوسین ، آدالات ، هیدرالازین ، نیتروپروساید ، آنتونول ، آلداکتون برای بیمار انجام شد البته جهت مانیتورینگ و کنترل فشار خون یک هفته در CCU بستری شد. لازم به یادآوری است که بیمار در اوایل بستری به علت فشار خون بالا دچار آدم ریه و نارسائی قلبی شده بود که تحت درمان مورفین و دیگوکسین نیز قرار گرفته بود. کشتهای خون و ادرار منفی گزارش شده بود که تحت درمان با مورفین و دیگوکسین نیز قرار گرفته بود. کشتهای خون و ادرار منفی گزارش شده بود. مشاوره جراحی عروق برای وی انجام شد که کاندید عمل جراحی شد ولی با رضایت شخصی بیمار مرخص شد که موقع ترخیص حال عمومی رضایت بخش بوده و تب قطع شده بود و دیسترس تنفسی وجود نداشت . فشار خون بیمار با داروهای هیدرالازین و پرازوسین ، آنتولول ، اسپیرونولاکتون و آدالات کنترل شده بود.

بیمار مجدداً 10 ماه بعد با حال عمومی بد ، فشار خون بالا و علائم نارسائی قلبی در بخش نفرولوژی بستری شده و به علت فشار خون بالا در CCU بستری  میشود و به علت درد شکم مشاوره جراحی عروقی انجام شده که در سونوگرافی انجام شده احتمال هماتوم رتروپریتوئنال مطرح میشود در ضمن دیلاتاسیون آئروت شکمی به اندازه 49 میلیمتر همراه با آسیت و ضخیم شدگی کیسه صفرا گزارش میشود در ضمن اندازه کلیه ها نرمال گزارش میشود برای بیمار تستهای تشخیصی انجام شه و تحت عمل جراحی قرار میگیرد و بعد از عمل دچار هیدروتراکس میشود که Chest Tube دو طرفه برای وی تعبیه میشود در نهایت بعد از 2 ماه با حال عمومی نسبتاً خوب ترخیص میشود. پاره ای از آزمایشات در این زمان به شرح زیر است:

LDH = 450

BUN = 32

Cr= 1.1

  تشخیص شما چیست  ؟