پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

معرفی : دکتر مهدی زاده

فوق تخصص خون اطفال
به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه کودکان
 بیمارستان طالقانی

  

تشخیص

Cat Scratch Disease