پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

معرفی : دکتر مهدی زاده

فوق تخصص خون اطفال
به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه کودکان
 بیمارستان طالقانی

  

معرفی بیمار

شرح حال بیماری که قرار است درساعت 11 روز چهارشنبه5/12/83 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید بحث گردد.

بیمار پسر 12 ساله ای است اهل ساوه که با توده گردنی مراجعه کرده است توده ابتدا کوچک به ابعاد1×1 بودکه در طی سه هفته اخیر به سرعت بزرگ شده است در طی این مدت تب,تعریق,کاهش وزن ,خوارش ,گلودرد و بی اشتهایی نداشته است.واکسیناسیون کامل بوده است.

Wt=42kg

T=   37 C

BP=110/80 mmhg

درمعاینات حلق,چشم,گوش و لوزتین طبیعی بوده,دندان خراب ندارد.معاینه قلب وریه و کبد وطحال طبیعی بوده و معاینه زنجیره های لنفاوی درناحیه ساب مندیبولر راست توده ای به ابعاد2×2 و نیز توده ای به ابعاد3×5 سانتی متر با قوام نسبتا"سفت بدون دردواریتم در زنجیره لتفاوی سمت راست گردن لمس می شوددرکناراین توده لنفاوی کوچکتر در همان زنجیره خلفی همان سمت لمس می شود چند لنف نوددر ناحیه اینگوئینال دو طرف نیز لمس می شود سایر زنجیره های لنفاوی طبیعی است.

Hb              12.6g/dl                             PT/PTTطبیعی

Mcv            74fl                                      ESR=42mm

ROC             5,350,000/ul

WBC             12500/ul                             منفی EBV وتوکسوپلاسما  بادی آنتی       

66%PMN               نرمال حد در   CMV بادی آنتی

33% Lymph

1%  Eos

PPDدر عکس ریه نکته غیر طبیعی گزارش نشده است/یک نوبت منفی                                          

سونوگرافی شکم,کبد وکیسه صفراطبیعی ,طحال طبیعی است.چند لنف نود در پارا آئورت مشهود است با توجه به رشد صحیح توده از بیمارتوده گردنی بیوبسی گردیدو تحت درمان قرار گرفتو علائم بیماری برطرف شد

  تشخیص شما چیست  ؟