پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 


دکتر مینو فلاحی


فوق تخصص نوزادان
استاد یار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه کودکان
 
بیمارستان شهدای تجریش

  

معرفی بیمار

 فوق تخصص نوزادان،

بيمار نوزاد پسر حاصل حاملگي ترم (سن حاملگي 39 هفته) با وزن تولد 2750 گرم از يك مادر 33 ساله Gravid2 para2 live1 مي باشد كه از طريق زايمان واژينال با آپگار دقيقه اول 6 و دقيقه پنجم 7 متولد شده و به علت ديسترس تنفسي از بدو تولد در NICU بستري و تحت درمان قرار گرفته است . در سابقه خانوادگي و سابقه بارداري مسئله خاصي وجود نداشته است در معاينات باليني ديسترس تنفسي نوزاد به صورت تاكي پنه (RR= 85 ) و رتراكسيون بين دنده اي و سيانوز ( با O2 از طريق هود برطرف شده ) بوده در سمع رييتين كاهش دوطرفه صداهاي تنفسي بخصوص با بسته شدن دهان قابل توجه بوده است . در بقيه معاينات سيستميك نكته غير طبيعي به غير از خروج ترشحات چركي و خوني از بيني بخصوص پس از عبور كاتتر بيني و جود نداشته است در آزمايشات اوليه نوزاد :

ABG: PH: 7/38

           PCO2:36/8

           BE: -3/2

           HCO3:22/1

           PO2: 196/8

           O2 SAT:99/4

         CBC: NL     CRP: (-)     CSF/C: (-)       منفي         B/C:نرمال:        LP

     U/C: (-)      نرمال     U/A:نرمال:CXR   نرمال:      BS‚CA نرمال: الكتروليت ها      

         

درضمن بستري نوزاد دچار تب و تشديد علائم شده كه آزمايشات Sepsis work up مجددا تكرار شده اما غير از CRP= +4 مسئله غير طبيعي ديگري يافت نشده است به علت مشكلات فوق و تداوم ديسترس تنفسي و عدم بهبودي عليرغم اقدامات درماني لازم تحت آزمايشات تكميلي (CTS و MRI ) قرار گرفته كه در CTSانجام شده يك دي فكت كامل در صفحه cribrifrom همراه  باProtrusion يك ضايعه بداخل كاويتي بيني گزارش شده ودر MRI يك  abnormal soft tissue density در سلولهاي هوايي اتموئيد مشاهده شده و در راههاي هوايي فارنكس و لارنژال و تراشه اتساع خفيف مشاهده شده است .

با توجه به تداوم علائم تنفسي و يافته هاي راديولوژيك فوق نوزاد تحت عمل جراحي قرارگرفته و تشخيص و درمان مقتضي در اتاق عمل داده شده و نوزاد پس از عمل جراحي با حال عمومي خوب از بيمارستان ترخيص شده است .

 

  تشخیص شما چیست  ؟