پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 


دکترسید محمد تقی حسینی طباطبایی


فوق تخصص کلیه اطفال
به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه کودکان
 بیمارستان امام حسین

  

معرفی بیمار

گوينده شرح حال : مادر بيمار
تاریخ بستری
87/6/28                                                                    
اهل محلات ساکن پاکدشت

Weakness:cc

:P.I

بیمار دختر 11ساله است  که ازيك سال قبل بعلت كم خوني توسط پزشك تحت درمان با قرص آهن شبي يك عدد قرار گرفته  واز  حدود يك ماه پیش والدین متوجه خستگی و ضعف بچه مخصوصا هنگام بالا رفتن از پله شده اند که این خستگی و ضعف بتدریج پیشرفت کرده تا جایی که برخاستن از زمین به سختی انجام می شده و با کمک نرده ها ازپله ها بالا می رفته است. يك  هفته قبل به پزشک مراجعه میکند , برای وی آزمایش درخواست می شود و با تشخیص کم خونی به متخصص داخلی ارجاع ميگردد. مجددا آزمايش درخواست مي شود وبا آماده شدن C.B.Cو U.A. وسونوگرافي  بیمار را به متخصص اطفال ارجاع می دهد .

P.M.H.:

از مادر 30 ساله G3P3Ab0 حاصل N.V.D. بدنيا آمده واکسینا سیون کامل است . تا 6 سالگی شب ادراری داشته ولي هم اكنون ندارد. پدر و مادر نسبت فامیلی دوردارند .(اهل يك روستا). كودك بعد از تولد مشكلي نداشته و سابقه قبلي بستري در بيمارستان را نداشته و از ديدگاه خانواده از نظر رشد و نمو مشكلي نداشته است .

: D.H  يك سال سابقه مصرف آهن  بعلت آنمي  داشته است .

: FH.سابقه  بیماری خاصی ندارند

: Social history پدر کارگر ومادر خانه داراست .

R.O.S: بیمار ILL ,PALE است ونکته خاصی ندارد

PH.EX.:

  قد cm  135 بین صدک 75%-90%

 وزنgr  25.300 زیر صدک 3%

BP:105/80mmhg   RR:17min      PR:80min               AT:37 C     

سرو گردن نرمال (ملتحمه رنگ پريدگي داشت )

سمع قلب و ريه نرمال بود .

شكم نرم بوده توده لمس نشد و ارگانومگالي نداشت .  

  ضعف عضلات پروكسيمال اندام داشت .

مشاوره چشم از نظر فوندوسكوپيك و تستهاي انكساري نرمال بود .  

تست هاي آزمايشگاهي :              زمان بستري

 U/A:              

WBC= 0-1        

RBC= 0-1

CRYSTAL & BACTERIA & YEAST& MUCUS = NEG

Pr=NEG

                                                                                          U/C=NEG

                                                                                      URINE 24h

V : 1900cc

Cr:323mg/24h                                                                             

             Pr.: 315.4mg/24h

            Blood biochemistry:

Urea 161 mg%     

Cr=6.8 mg%

Bs=83 mg/dl

Na=133meq/l

K=4.3meq/l

Ca=4mg%

P=3.8mg/dl

Mg=1.4mg/dl

A.B.G: PH=7.227

PCO2=22.4 mmhg/l

HCO3=10.4mmol/l

PO2=118mmhg/l

BE=-14.6mmol/l

O2SAT =97.6%

Alb. :4.7g/dl

Uric acid: 6mg%

C.R.P:  0.11unit

E.S.R.:30mm/hr

B/C: NEG

CBC: WBC =4.6x103/mm3

LYMPH=33%     mixed= 7.3 % neut=59.7%

HGB=4.3g/dl

MCV=87fl

MCH=27.3pg

RDW=12.9%

PLT =251x103/mm3

Serum Iron= 75microgram/dl

T.I.B.C= 288 microgram/dl

Serum  Ferritin= 16.4ng/ml

Retic. :0.8%

C3=83mg/dl , C4=24mg/dl , ANA=0/93IU/ml ,  ANCA=11/4iu/ml 

L.F.T: ALK-P= 1120 IU/ml

SGOT= 33 IU/L

SGPT= 11 IU/L    

تستهاي imaging

سونوگرافي : در بررسی سونوگرافی بعمل آمده کبد دارای ابعاد و اکو نرمال است و ضایعه فضا گیر در آن دیده نشد کیسه صفرا با ابعاد وضخامت جداری نرمال وضایعه وسنگ در ان دیده نشد. قطر ورید صفراوی و مجاری صفراوی  داخل وخارج کبدی طبیعی است

طحال وپانکراس دارای اکو و ابعاد طبیعی است    mm   RK=73mm          LK=69

ضخامت پارانشیم هر دو کلیه mm 6است . در کلیه چپ 3کیست تا 10mm و کلیه راست2کیست تا 7mmدیده شد. مثانه پر دارای حجم 195و بعد تخليه  باقی مانده صفر است

در راديوگرافي ريه  فقط مختصري كارديومگالي گزارش شده بود .

راديوگرافي KUB نرمال بود .                                                        CLASSIC  VCUG = Normal

مشاوره قلب : در معاينه و اكو قلب سالم است. حدود سي سي50 مايع   اطراف قلب در پريكارد بخصوص در طرف راست است.رگور‍يتاسيون تري كوسپيد مختصر دارد كه مهم نيست.

  تشخیص شما چیست  ؟