پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 


دکتر سیاری
فوق تخصص گوارش اطفال

دکترعلیرضا فهیم زاد
فوق تخصص عفونی اطفال
با همراهی  گروه متخصصین
 بخش عفونی و تحقیقاتی بیمارستان
کودکان مفید
 

  

معرفی بیمار

پسر 15 سال ساکن قم-شغل چوپان و پرورش دهنده  دام و قصاب

شکایت اصلی: اسهال و استفراغ

تاریخچه بیماری فعلی:

بیمار  از 4 روز قبل از مراجعه ابتدا دچار تب و سپس استفراغ شده است  که چندین بار تکرار شده؛حاوی خون نبوده است و حاوی مواد خورده شده بوده است.بعد از استفراغ,اسهال اضافه شده است. که روزی حد اکثر 4 بار تکرار می شده است. در ابتدا کاملا ابکی و حجیم بوده  ودرنهایت تبدیل به مدفوع شل و کاملا سیاه رنگ  شده است. به علت اسهال و استفراغ در قم به بیمارستان مراجعه  نموده  که تحت درمان  سرم تراپی قرار گرفته ؛بهبودی نسبی پیدا کرده و از  بیمارستان مرخص شد.

روز بعد به علت تب بالا   و افت هوشیاری (خواب آلودگی) مجددا به بیمارستان قم مراجعه کرد و بستری شد. در طول بستری دچار دیستانسیون شکم شد و به دنبال آن بثورات پوستی  در بازو پدیدار شد  و دچار خونریزی از لثه شد ، بیمار با رضایت شخصی از بیمارستان قم مرخص و به بیمارستان مفید مراجعه کرد.

: سابقه بستری به علت هیدروسل را در 6 سالگی ذکر می کند.از نظر رشد و تکامل طبیعی بوده و عملکرد تحصیلی قابل فبولیP داشته است.

:   پدر ومادر غیر منسوبند؛سابقه بیماری خانوادگی  را ذکر نمی کندFH

:اطلاعی نداردDH

:پسر 15 ساله با کاهش هوشیاری بصورت خواب آلودگی که با تحریک دردناک چشم ها را باز می کندPH/E

BP=85/P           PR=80           RR=45    AT=38.2                     

سر و گردن علامتی به نفع تحریک مننژ ندارد؛ملتحمه رنگ پریده و اسکلرا ایکتریک می باشد .

 :نرمالENT

سمع قلب:نرمال

DULLNESSسمع ریه: کاهش صدا در قواعد ریه  و در دق

 دارد.SHIFTING DULNESSشکم:نرم است و تندرنس ندارد ؛ارگانومگالی ندارد  ولی 

اندام ها: پتشی روی بازو و خلف ران مشاهده  می شود؛ نبض اندام ها قرینه می باشد.

سونو شکم و لگن:مایع فراوان در شکم و پلورال افیوژن دو طرفه دارد.

گرافی ریه:پلورال افیوژن

BIL TOTAL=3 DIRECT=0.8

ALK=478

SGOT=673

SGPT=235

U/A ,U/C=NOL    PT=18 PTT=67 BS=88    BUN=27 CR=0.7 NA=130 K=4.1   CRP=+++   

TOTAL PROTEIN=6.8    ALB=3.2

CBC(87/7/6):WBC=4800(P30%,L49%);RBC=4.21*10^6;HB=11.8;MCV=78.6 MCH=28;PLAT=68000

ABG:PH=7.43;PCO2=33.5;PO2=55.7;HCO3=21.6;O2SAT=90%

RETIC=0.3% B/C=NEG   LKM AB=NEG           AMMONIA , LACTAT=NOL

CBC(87/7/8):WBC=7500(P62% L36%);RBC=2.9*10^6;HB=8.4;MCV=76.6;MCH=29;PLT=35000

  تشخیص شما چیست  ؟