پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


دکترقمرتاج خان بابایی

فوق تخصص ریه اطفال
با همراهی  گروه متخصصین
 و تحقیقاتی بیمارستان کودکان مفید

معرفی بیمار

بیمار دختر بچه 6 ساله که از سه روز قبل از مراجعه دچار تب ، سرفه های Productive و درد شکم به صورت --------- شده است . بیمار از روز قبل از مراجعه دچار دیسترس تنفسی و احساس خفگی بوده ، تهوع و استفراغ  و اسهال نداشته است و درد اندامهای تحتانی دو طرفه را ذگر می کند.

 در سابقه حاصلNVD از مادرG2P2Ab0 و ترم می باشد. هنگام تولد آپنه داشته که ظاهراً زیر دسپراتور نیز قرار گرفته است. وزن هنگام تولد 2kg بوده است.Pre natal care     نیز داشته است. واکسیناسیون کامل داشته  است . سابقه ایکتر نوزادی و بستری و فتتوتراپی داشته ، در 2 سالگی بدلیل UTIبستری  درمان داشته سابقه URI  مکرر و سابقه بستری بعلت پنومونی در سه ماه  قبل میدهد. در 2 سالگی متوجه آنمی بیمار شده اند که با قطره آهن درمان شده است.

داروی خاصی مصرف نمی کند. در خانواده پدر و مادر فامیل دور بودهو خواهر بیمار بعلت ترومبوستیوپنی تحت نظر پزشک می باشد.

در هنگام بستری بیمار تب دارد Toxic , ill بوده است و دیسترس تنفسی داشته

AT= 38/5C    PR= 60/min           PR = 120 /min              BP= 60/P

 در معاینات بیمارpale بوده و کاهش صدای ریه در سمت چپ داشته است ارگانومگالی ندارد. پتی شی واکسیموز ندارد.

در آزمایشات درخواست شده :

                                                        Poly = 52%

                                                                 Lymh = 46%           CBC: WBC= 2.4  103              

           RBC=2.61  10  6  

           Hb= 6.6 g/dl

           HCT= 23.1

           MCV= 88.5

           PTT= 18  10   3 

           ESR= 134

           CRP= 30

U/A = Normal

 U/C = Negative                                                            ABG= PH = 7.26

                                                                                      PCO2 = 25.3

                                                                                      PO2=69.5      

                                                                                      HCO3 = 11.1

                                                                                       O2 sat= 89.4

الکترو-----در حدنرمال، آنزیم های کبدی نرمال B/C = Negatve در رادیوگرافی chest  پلررال افیوژن سمت چپ داشته و تغییرات دتیکولر دو طرفه که در سمت چپ غالب بوده است.

  تشخیص شما چیست  ؟