پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


دکترسید حسین فخرایی

  استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
فوق تخصص نوزادان
با همراهی  گروه متخصصین
 و تحقیقاتی بیمارستان کودکان مفید

معرفی بیمار

بیمار مورد معرفی نوزاد پسر 10 روزه ای است که به علت اتساع شکم در بیمارستان بستری شده است. نوزاد مورد نظر حاصل زایمان سزارین تکراری در زمان ترم بوده و بدون هیچ مشکل دوران بارداری متولد شده است. مادر 30 ساله و نوزاد فرزند دوم مادر می باشد. سابقه سقط یا فرزند مرده  ندارد. گروه خون مادر O+ و سرولوژی هپاتیت B منفی دارد. آپگار نوزاد در دقایق1 و 5 به ترتیب 8 و 9 بوده است. وزن هنگام تولد 3800 گرم و در معاینه تورم در صورت و اندام ها در کنار اتساع شکم دیده می شد. بتدریج تورم صورت و اندام ها از بین رفته و فقط اتساع شکم پایدار میماند.

نوزاد فرزند دوم خانواده است و فرزند اول خانواده پسر  2 ساله و سالم است. هیچگونه روابط خانوادگی بین والدین وجود ندارد. در هنگام پذیرش بیمار در بیمارستان وزن وی 3950 گرم و قد  cm  52  و دور سرcm  37  داشت و اندازه دور شکم cm 39  بود. نوزاد هیچگونه دیسترس تنفسی نداشت و بدون تب و کاملاٌ  فعال بود. در معاینه اتساع شکم و diastasis recti  هیدروسل متوسط مشهود بود و در معاینات شکم shifting dullness , fluid wave  مثبت بود.

نتایج تست های آزمایشگاهی شامل : CBC ، الکترولیت های سرم، BUN و Cr. و LFT ,TFT,TORCH کومبس مستقیم ، بیلی روبین سرم ،  total pr. ، کلسترول و تری گلیسیرید ، آنالیز ادرار و مطالعات اتو ایمیون  در مادر همگی نرمال بودند . گرافی قفسه سینه و اکوکاردیوگرافی و الکتروکاردیوگرافی نرمال بود.

جهت تشخیص چه اقدامی می نمایید؟

  تشخیص شما چیست  ؟