پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


دکترعلیرضا فهیم زاد

فوق تخصص عفونی اطفال
با همراهی  گروه متخصصین
 بخش عفونی و تحقیقاتی بیمارستان
کودکان مفید

معرفی بیمار

دختر 9 ساله که با شکایت تب، سرفه، تنگی نفس از 9 ماه قبل مراجعه کرده است. طی این مدت بستری های مکرر داشته است. در مراجعه تیرماه امسال به دنبال تب و سرفه با تشخیص TB تحت درمان دارویی قرار گرفته است که بهبود نداشته است. مجددا با تشدید علائم به این مرکز مراجعه نموده و تحت بیوپسی باز ریه قرار می گیرد، قارچ و تغییرات Lymphohystioatic مطرح شده که نهایتا این تشخیص نیز با رنگ آمیزی اختصاصی (  ( IHC رد می شود.

BMA ← نرمال     تست های ایمونولوژی ← نرمال     بررسی از نظر  HLH ← (-)

با توجه به نمای CT , CXR برای بیمار عفونت قارچی مطرح شده که آمفوتریسین شروع می شود و با توجه به بهبود علائم بالینی با فلوکونازول مرخص می شود. مجددا با تب، سرفه و دیسترس تنفسی مراجعه می کند که در ابتدای بستری تب دار بوده، toxic و تاکی پینک توام با رتراکشن و خشونت صداهای ریوی و رال با ارجحیت سمت راست.

طی 2-1 روز بستری در بخش عفونی با شک به بیماری های روماتولوژیک، مشاوره انجام شده و جهت رد  بیماریهای روماتولوژیک به سرویس روماتولوژی منتقل می شود.

تست های روماتولوژیک:

IgM                   P-ANCA  (-)

Anti   PL                             (-)

                             IgG                    C-ANCA(-)


IgM                     P-ANCA  (-)

Anti   CLP                             (-)

                             IgG                      C3 – C4 – CH5O- NL

برای بیمار توسط روماتولوژیست، Brain MRI و مشاوره چشم درخواست شده است.

گزارش CXR Patucy opacity دو طرفه / محو شدنی حاشیه قلب و دیافراگم که مطرح کننده عفونت خصوصا قارچ است.

گرافی سینوس؛ افزایش ضخامت  مخاط سینوس ها

CBC   WBC: 35300              P:90

          RBC:4131Χ106        L:10

         Hb:11                           Meylo:2

         MCV:3/80                   Stab:1

         MCH:5/25

         PH:591000

در نهایت بیمار با پردنیزولون خوراکی و پاسخ کلینکی مناسب ترخیص شده است

  تشخیص شما چیست  ؟