پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


خانم دکتر
زهرا پورنصیر
به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه کودکان
 بیمارستان لقمان

خانم دکترسنایی
فوق تخصص عفونی اطفال
به
اتفاق اعضای هیئت علمی گروه کودکان
 بیمارستان لقمان

معرفی بیمار

 cc : ارجاع با تب  سرفه و  CXR غير طبيعي

PI: بيمار پسر 7 ساله كه با تابلوي تب و سرفه خشك بدون علايم  flu likeبا شروع از هفته قبل مراجعه كرده است.تب در 2 روز اخير قطع شده است.هموپتيزي  تنگي نفس كوششي يا حين استراحت  تعريق شبانه كاهش وزن و اشتها نداشته است. 

PMH:سابقه سرفه و كوريزاي گاهگاهي و حملات سرفه و تنگي نفس از 3-4ماهگي داشته كه منجر به توصيه به مصرف ستيريزين و اسپري سالبوتامول از 5/2 سالگي شده است.سابقه تماس نزديك با فرد مسلول نداشته است.در نزديكي منزل كارخانه سيمان وجود دارد.

FH:سابقه اي از تابلوي hyperreactive airway در پدر بيمار كه تا 8-9 سالگي ادامه داشته است.سابقه سيروز در مادربزرگ پدري وجود داشته است.

P/E: در معاينه محل اسكار ب ث ‍‍ژ مشهود است.معاينه سر و گردن يافته غير طبيعي از جمله PND ندارد.ديسترس تنفسي ندارد.سمع ريه ها پاك است.شكم نرم و فاقد توده و ارگانومگالي است.معاينه اندامها سيستم عصبي و پوست نكته غيرطبيعي ندارد.

LAB:

WBC:4400 /microliter(PMN59%,Lymph38%,Mono2%)

Hb:14g/dl

MCV:88 fl

PLT:273000 /microliter

PH:7.42

Pco2:37.6 mmHg

Hco3:23.8 mmol/l

Po2:48 mmHg

O2 sat:84.3%

ESR:2

CRP:neg

ACE:normal

Isohemagglutination:normal

Immuneglobulins:normal

PPD:4mm

PFT:normal

براي بيمار CXR  و  HRCT انجام شد كه در CXR  نماي ground glass منتشر مشاهده شد. در HRCT ريه ميكروندولهاي منتشر و هموژن و كلسيفيكاسيون پريكارد مشاهده شد.CXR والدين و خواهر بيمار نرمال است. سونوگرافي شكم و اكوكارديوگرافي نرمال بود. اسمير از نظر BK از شيره معده منفي است.

براي بيمار BAL و TBLB انجام گرديد.

   تشخیص شما چیست  ؟