تب و استفراغ


       
پروفسور محمد حسین سلطان زاده

      استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     متخصص کودکان ونوزادان
        طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا
دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 


معرفی : دکترمعصومه محکم

فوق تخصص کلیه اطفال
به اتفاق اعضای هیئت علمی گروه کودکان
 بیمارستان
مفید


 

 CC
 تب و استفراغ

 بیمار پسر بچه 15 ماهه ای است که در تاریخ 14/1/1386 با شکایت تب و استفراغ به اورژانس بیمارستان مفید مراجعه نموده بود.

مشکل کودک از 4 روز قبل از بستری به صورت تب همراه با علائم کوریزا و استفراغ شروع شده بود که با درمان سرپایی شامل قطره متوکلوپرامید ، قطره استامینوفن و شربت کوتریموکسازول ، صرفاً تب کودک برطرف می شود.

به دلیل عدم بهبود علایم وتکرار 3 نوبت استفراغ ( غیر خونی/غیر صفراوی) و کاهش نسبی حجم ادرار ؛ کودک به این مرکز مراجعه می کند.

PMH

فرزند سوم /ترم/ماحصل NVD /از مادر 30 سالهG3P3LC2Ab0

عدم وجود مشکلات مادری حین بارداری (DM/GDM/ HTN /PIH/ UTI / PID )

سابقه ایکتر و آسفیکسی نداشته است.

 واکسیناسیون تا زمان مراجعه Up to date  بوده است.

 به جز مورد اخیر سابقه بستری نداشته است.

DH

قطره متوکلوپرامید ، قطره استامینوفن و شربت کوتریموکسازول .

از 7 ماهگی تا زمان مراجعه ، قطره آهن و مولتی ویتامین را مصرف نکرده است.

FH

والدین غیر منسوب.

برادر 13 ساله کودک که مورد شناخته شده Chronic ITP  

    وG6PD-deficiency  بوده است با تابلوی نارسایی حاد کلیه

    و خونریزی ریوی در تاریخ 1/9/1382 درPICU  فوت شده است.

Socio-economic H

والدین اهل مازندران، ساکن قلعه حسن خان تهران.

مادر ،خانه دار و سطح تحصیلات سوم ابتدایی.

پدر ،کارگر شهرداری و بیسواد.

خانه مسکونی ملکی است و خانواده تحت پوشش بیمه     تأمین اجتماعی قرار دارند.

Ph.E

HR : 140/min -- RR : 30/min -- BP : 80/40 mmHg -- AT : 37◦C

BW : 9500g -- L : 68Cm -- HC : 43.5Cm

بیمار هوشیار ولی Ill  و بی قرار بود.

 تنها نکته قابل توجه در معاینه رنگ پریدگی واضح ملتحمه و پوست بدن کودک بود.

Lab Data

CBC :

WBC=10800(P=20%)

 RBC= 2.23x106

 Hb= 4.6

 MCV=66.8   MCH=20.6   MCHC=30.9

 Plt=37000

PBS :

NRBC=60%

 Myelocyte=4%

 Metamyelocyte=3%

 Hypochrome=3+

 Schistocyte=3+

 Poikilocyte=3+

Normal KUB Normal CXR

Lab Data

U/A :

WBC=15-20

 RBC=35-40

 Cast= 3-5 Granular & Cellular

 Blood=3+

 Alb=3+

 Sg=1015

 pH=5

U/C :  Neg

Lab Data

Retic=4.8%

G6PD= Partially deficient

Coomb,s=Neg

BUN=25

Cr=0.5

CRP= Neg

PT= 13"

PTT= 30"

Bili(T , D)= 2 , 0.3

SGOT = 103

SGPT = 151

Total Pr = 4.2

Alb = 2.1

Uric Acid= 8.5

Blood Group = A+

Normal VCUG

Lab Data

ABG :

pH=7.50

 PaCO2=25.7

 HCO3=19.5

 BE= - 0.9

ASO = <200

ANA =Neg

Anti DNA(ds) = 0.7(NL)

P.ANCA = 0.5(NL)

C.ANCA = 0.1(NL)

C3 = 99(NL)

C4 = 22(NL)

CH50 = 100% 

Imaging

  Normal CXR                  Normal KUB

 

Imaging

Normal VCUG

Imaging

افزایش اکوی کورتیکومدولاری         

                 در هر دو کلیه

Imaging

در بررسی با کالر داپلر و اسپکترال ، موج وریدی در کلیه ها مشاهده شد

بیمار در طی مدت بستری با آنتی بیوتیک سفتریاکسون تحت درمان قرار گرفت .

 به دلیل افت هموگلوبین در 2 نوبت Packed cell دریافت کرد.

نتایج کلیه کشت ها منفی بودند.

سونوگرافی شکم و لگن : افزایش اکوی کورتیکو مدولاری در هر دو کلیه ، استاز ادراری در کلیه چپ با لگنچه باه ابعاد شش میلیمتر ، مایع اسیت نتایج سایر روشهای تصویر برداری از جمله

CXRay-Abdominal XRay - VCUG

نرمال بودند.

آزمایش های تکمیلی به سازمان انتقال خون ارسال شد.

بیمار با تشخیص ؟؟؟؟؟؟؟ تحت اقدامات درمانی قرار گرفت .

 یک اقدام تشخیصی برای بیمار صورت گرفت.

Blood Film

Schistocyte

Anisocytosis

Helmet Cell

Tear drop Cells

 

  تشخیص شما چیست  ؟