روش های جدید تشخیصی وپیشگیری عفونت روتاویروس


 

پروفسور محمد حسین سلطان زاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهد بهشتی

متخصص کودکان ونوزادان

طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا

www.ProfessorSoltanzadeh.com

 

     تظاهرات بالینی

عفونت بطور حاد با تب واستفراغ شروع ودر ظرف مدت 24-48 ساعت اسهال آبکی ادامه مییابد . علائم برای مدت 3-8 روز باقی می ماند. در حالات متوسط وشدید اسهال واختلالات الکترولیت واسیدوز ممکن است بروز کند اغلب در کودکان زیر 5 سال بروز میکند ودر زیر یک سال بیشتر با دزهیدراتاسیون همراه است اما در کودکان با نقص ایمنی ممکن است اسهال ادامه یابد سالیانه حدود 600000 مرگ به علت عفونت روتاویروس در جهان اتفاق می افتد شایع ترین سن ابتلا 6-24 ماه میباشد که 80 درصد آن مربوط به ممالک در حال توسعه است .

 اتیولوژی

روتاویروس از ویروس سگمانته ودورشته ای RNA  و هفت گروه آنتی ژنA-G که ویروس گروه A علت مهم اسهال در جهان میباشد گروه های A ,  B, C     باعث بیماری در انسان میشود .

اپیدمیولوژی

مهمترین راه انتقال در انسان تماس مستقیم وغیر مستقیم اشخاص آلوده میباشد . روتاویروس را میتوان قبل از شروع بیماری اسهال  در مدفوع بیماران یافت وتا 21 روز بعد از شروع بیماری هم در مدفوع دیده میشود حدس زده میشود که انتقال از راه Fecal- Oral-route  باشد همچنین ممکن است انتقال به وسیله اسباب بازی صورت گیرد گاهی انتقال از راه تنفسی دیده میشود . روتاویروس تقریبا عامل 5/2 درصد کل بستری ها را تشکیل میدهد.در حدود 20 درصد افراد بالغی که از کودکان آلوده مراقبت میکنند ممکن است عفونت سیمتوماتیک مبتلا شوند . شیرخوارانی که شیر مادر مصرف میکنند خفیف تر مبتلا میشوند وباید شیر مادر تشویق گردد .روتاویروس در فصول سرد بیشتر دیده می شود ودر پائیز وبهار وفصل سرما دیده میشود اولین مرتبه به نام Winter vomiting disease نامیده شده بود.

دوره کمون

بین 1--- 3  روز

تست های تشخیصی

*  تشخیص عفونت روتاویروس با تظاهرات بالینی وتست های آزمایشگاهی غیر اختصاصی ممکن نیست

Enzyme Immunoassay & Latex agglutination assay   برای جستجوی آنتی ژن روتاویروس گروه  A در مدفوع ممکن است .هردوطریقه بسیار  حساس  اما نتایج False – positive  و راکسیون های غیر اختصاصی ممکن است در نوزادان واشخاص با بیماری های زمینه ای روده ای بروز نماید

*  طریقه دیگر برای تشخیص  به وسیله میکروسکپ الکترونیک  Electron microscopy    وآزمایش مدفوع  ممکن است تائید شود

*   متد دیگر  assay ELISA   است که برای اندازه گیری IgM , IgA , IgG  سرم

*  طریقه دیگربرای روتاویروس  کشت نسج میباشد که این متد بطور روتین انجام نمیگیرد

*  روش دیگر PCR     میباشد

درمان

درمان آنتی ویرال اختصاصی ندارد مایعات خوراکی یا تزریقی والکترولیت برای درمان دزهیدراتاسیون انجام میشود اگر دوره بیماری به علت اختلال ایمنی طولانی شود ایمونو گلوبولین تجویز میگردد

در بیماران بستری ایزولاسیون استاندارد انجام گیرد

اقدامات مراقبتی

اقدامات معمول برای پیشگیری انجام وسطوح با آب وصابون شستشو گردد محلول  اتانول 70 درصد یا سایر مواد ضد عفونی کننده ممکن است در پیشگیری وانتقال بیماری کمک نماید.

واکسین   Vaccines

درآمریکا در سال 1998 واکسن تتراوالان Rotashield    خوراکی داده شد اما مشاهده کردند ریسک انواژیناسیون دارد ولذا درسال 1999واکسیناسیون متوقف گردید در سال 2006 واکسن پنتاوالان به نام RotaTeq(  RV5 )   تهیه شد که در 3 دوز  خوراکی  توصیه گردید  ودرسال 2008 واکسن خوراکی دیگری به نام Rotarix (RV1 )     در دودوز تهیه وتوصیه گردید  هیچکدام از این دو واکسن خوراکی انواژیناسیون گزارش نشده است واکسن خوراکی روتاتک در 2-4-6 ماهگی وواکسن خوراکی روتاریکس در 2-4 ماهگی توصیه شده است در نوزادان نارس هم توصیه شده است

 

 

References

1- Textbook of Pediatric Infectious Diseases 6th Edition   Feigin  & Cherry   2009

2- Red Book ATLAS    20007

3 – Immunizations Infectious Diseases 20006

4 – Clinical use of Pediatric Diagnostic tests 2003

5 – RED BOOK    Report of the committee on infectious diseases 2009