سمینار مروری بر واکسیناسیون انفلوانزا در کودکان

 

 سمینار مروری بر واکسیناسیون انفلوانزا تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ محل برگذاری سالن کنفرانس بیمارستان پیامبران- سخنرانی مروری بر واکسیناسیون انفلوانزا در کودکان