...................................

بازدید کنندگان محترم

پروفسور محمد حسین سلطان زاده در هیچ شبکه اجتماعی و کانالی عضو نمیباشد و همکاریی ندارد.

تنها مطالب درج شده در صفحات دانستنیهای پزشکی در این سایت مورد تایید اینجانب میباشد.

آدرس جديد اينستا گرام :professorsoltanzadeh

با درود

پروفسور محمد حسین سلطان زاده

...................................


               
پيامي ازپروفسور سلطان زاده

 هديه قرآني

مهمترین خاطرات علمی و شخصی پروفسور سلطان زاده
مهمترین خاطرات سفر پروفسور سلطان زاده

زندگي نامه و تجليل در دبيرستان ماندگار ایرانشهر

تجليل در استان بوشهر و يزد از پروفسور سلطان زاده

 

 

اطلاعيه

تعداد بازدید کنندگان از سایت دکتر سلطان زاده
از تاریخ 24 بهمن ماه 1386

  نفر    

:  981424
 

 

 

Professor of Pediatrics

Shahid Beheshti University of 

the Medical Sciences Tehran Iran

ID from Mayo Clinic

Medical Director of the Infection Disease Control 

committee at Emam Hossain Hospital

Medical council  No  : 5615