...................................

بازدید کنندگان محترم

پروفسور محمد حسین سلطان زاده در هیچ شبکه اجتماعی و کانالی عضو نمیباشد و همکاریی ندارد.

تنها مطالب درج شده در صفحات دانستنیهای پزشکی در این سایت مورد تایید اینجانب میباشد.

با درود

پروفسور محمد حسین سلطان زاده

...................................


               
پيامي ازپروفسور سلطان زاده

مهمترین خاطرات علمی و شخصی پروفسور سلطان زاده
مهمترین خاطرات سفر پروفسور سلطان زاده

تعداد بازدید کنندگان از سایت دکتر سلطان زاده
از تاریخ 24 بهمن ماه 1386

  نفر    

:  747987
 

 

 

Professor of Pediatrics

Shahid Beheshti University of 

the Medical Sciences Tehran Iran

ID from Mayo Clinic

Medical Director of the Infection Disease Control 

committee at Emam Hossain Hospital

Medical council  No  : 5615