اولین همایش جامع کودکان ونوزادان وسلامت مادر

 

اولین همایش علمی کودکان ونوزادان وسلامت مادر درتاریخ ۲۹ شهریور لغایت اول مهر ۱۴۰۱ توسط نظام پزشکی تهران بزرگ در سالن غرضی بیمارستان میلاد برگزار گردید رییس همایش دکتر موید علویان ودبیر علمی پروفسور سلطان زاده ودبیر اجرایی دکتر سید پاشا طباییان بودند. در آغاز برنامه از اساتید پیشکسوت تجلیل به عمل آمد وسپس برنامه های علمی شروع شد

 در اولین همایش جامع کودکان ونوزادان وسلامت مادراساتید پیشکسوت از طرف نظام پزشکی مورد تجلیل قرار گرفتند :

۱- دکتر یحیی عقیقی استاد دانشگاه تهران

۲- پروفسور محمد حسین سلطان زاده استاد دانشگاه شهید بهشتی.

۳- دکتر هادی سماعی استاد دانشگاه ایران.

۴- دکتر منصور بهرامی رییس انجمن کودکان که حضور نداشتند.

 ۵- دکتر وجیحه مرصوصی استاد دانشگاه تهران.

۶- دکتر اشرف السادات. جمال استاد دانشگاه تهران