سي و سومين همايش بين المللي بيماري هاي كودكان از 28 مهر ماه لغايت 2 آبان ماه و 6 و 7 آبان ماه در 36 وبينار برگزار مي گردد .

موضوع سخنرانی کنترل عفونت در بیماران ، کارکنان ومراقبت کنندگان