سی و یکمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان

و هفدهیمن همایش پرستاری کودکان

9 الی 12 آبان 1398

تالار امام مجتمع بیمارستانی امام خمینی

31th International Congress Of Pediatrics & 17th National & 2nd International

Congress Of Pediatrics Nuersing Oct 31 -3 Nov 2019

Childrens Medical Center -Pediatrics Center Of Excellence