فشارخون در اطفال     Hypertention      

 

پروفسور محمد حسین سلطان زاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

متخصص کودکان ونوزادان

طی دوره عفونی از میو کلینیک آمریکا

www.ProfessorSoltanzadeh.com

پرفشاری خون برخی مولفان Silent Killer   نامیده اند زیرا اسلحه ایست که اعضاء حیاتی بدن مانند :

چشم ، مغز ، قلب ، کلیه را نشانه گرفته است ومیتواند منجر به کوری ، افزایش شیوع سکته های قلبی ومغزی ونارسائی کلیه شود.

شیوع

در کودکان  بین 1-3 درصد مبتلا به فشار خون می شوند که بسیار کمتر از افراد بالغ است(10-22 درصد ) در اطفال فشار خون بیش از 5/11  میلی متر جیوه در کودکان 1-5 ساله وبیش از 5/12 میلی لیتر جیوه  در کودکان 5-10 ساله وبیش از 5/13  میلی متر جیوه در کودکان 10- 15 ساله فشار خون تلقی می شود .

علل فشار خون در اطفال

در بالغین بیش از 90 در صد فشار خون اولیه است ولی در کودکان بیش از 80 درصد ثانویه است و ناشی از یک بیماری زمینه ایست که باید علت آن جستجو شود . علت فشار خون در اطفال به 4 گروه تقسیم میشود :

1-     فشار خون کلیوی  که 75-80 درصد پر فشاری را در اطفال شامل میشود که 25-50 در صد آن ناشی از پیلونفریت یا ریفلاکس نفروپاتی است  . در آزمایش ادرار هماچوری ، پروتئینوری ، سیلندر های گلبول قرمز وسفید مشاهده میشود. اوره وکرآتینین بالا ، ادم واولیگوری هم دارد

2-     فشار خون ناشی از افزایش رنین که حدود 10-15 درصد را شامل میشود شامل کاردیووسکولر  مثل کوآرکتاسیون آئورت و رنووسکولر  که ممکن است تنگی شریان کلیوی یک طرفه یا دوطرفه باشد

 

3-     فشارخون های ناشی از افزایش آلدسترون که حدود 3-5 درصد موارد را تشکیل میدهد . در این گروه آلدوسترون آنها بالا ورنین پلاسما پائین است در C.T. scan  شکم ممکن است هیپرپلازی یا تومر غده فوق کلیوی کشف شود

4-     فشارخون های ناشی از افزایش کاتکولامین ها که حدود 2-5 درصد موارد را تشکیل میدهد  در این گروه فشار خون بسیار بالا و بدخیم است شایعترین علل این فشار خون هاجراحی های روی سر وگردن و فئوکروموسیتوم است تشخیص این موارد بر اساس اندازه گیری اپی نفرین ونور اپی نفرین در نمونه خون ناشتا است

علائم بالینی

سردرد ، تهوع ، استفراغ ، آنسفالوپاتی ، پلی اوری ، شب ادراری ، اشکالات بینائی ، دل درد ، فلج عصب صورتی و خون دماغ  .