روزئولا  اینفانتوم Roseola Infantum   

پروفسور محمد حسین سلطان زاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

متخصص کودکان ونوزادان

طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا

www.ProfessorSoltanzadeh.com

 

عامل بیماری ویروسی است) HHV -6  , HHV- 7 Human  Herpesviruses   6and 7( اکثرا نوع 6 وکمتر نوع 7 ایجاد روزئولا اینفانتوم می نماید  Exanthem  Subitum or sixth disease       اگزانتم سوبیتوم  یا بیماری ششم هم گفته می شود .

عفونت ویروسی در اوایل زندگی رخ میدهد . در 6 ماه اول تولد به علت انتقال از راه جفت از طریق آنتی بادی های مادری کمتر اتفاق می افتد  . شیوع بیماری  بین 6ماه تا 2 سال میباشد . دوره پرودرومال روزئولا آبریزش بینی خفیف ، التهاب حلق وقرمزی  ملتحمه چشم

 بیماری معمولا با تب بالا شروع می شود تب حدود 40 درجه که ممکن است  با تشنج همراه شود 5-10 درصد ممکن است با تشنج همراه شود در طول دوره بیماری آبریزش بینی ، گلودرد ، درد شکم ، اسهال واستفراغ  ، زخم  در کام وزبان کوچک در روزئولا ممکن است ایجاد شود تب 3-5 روز طول می کشد غالبا 3 روز وبا کاهش تب راش ظاهر می شود  راش های روزئولا به رنگ گل رز بوده وراش ها کاملا مجزا ومشخص هستند ممکن است با سرخچه ، سرخک ویا اریتما اینفکشزوم اشتباه شود راش ها کمی برجسته وصورتی رنگ بوده  واز تنه به سمت گردن وصورت گسترش می یابد راش ها عموما خارش دار نبوده به وزیکول یا پوستول  منتهی نمی شوند  بعد از 1-3 روز راش ها ناپدید می شوند 

تشخیص  بیماری بر پایه سن ، تاریخچه ویافته های بالینی است  تست های اختصاصی شامل سرولوژی کشت ویروسی و PCR  می باشد

یافته های آزمایشگاهی  WBC  7 ooo-8 ooo درزمان تشنج مایع نخاع نرمال است

درمان   HHV-6 با  گان سیکلوویر وسیدوفوویر Gancicl0vir , Cidofovir and Foscarnet  ودر موارد HHV-7 سیدوفوویر وفوس کارنت  میتوان به کار برد اما در روزئولا اینفانتوم استامینوفن یا ایبوبروفن کافی است در موارد تشنج ویا موارد شدید مثل آنسفالیت یاهپاتیت یا پنومونی ارجاع به بیمارستان

پیش آگهی   عالی است