مخملک    Scarlet Fever

پروفسور محمد حسین سلطان زاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

متخصص کودکان ونوزادان

طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا

 

تب مخملک یک عفونت دستگاه تنفسی فوقانی با  بثورات  مشخص است که توسط استرپتوکوک های گروه  A  مولد اگزوتوکسین پیروژنیک ایجاد می شود امروزه به نظر میرسد که میزان شیوع وشدت بیماری نسبت به گذشته کمتر شده است .

روش های انتقال ، توزیع سنی وسایر تظاهرات اپیدمیولوژیک مشابه فارنژیت استرپتوکوک گروه A  می باشد.

بین سنین 3 تا 15 سال بیشتر شایع است ای میکرب  عامل دو عارضه مهم غیر چرکی وبالقوه شدید تب روماتیسمی و گلومرولونفریت حاد می باشد

بثورات در عرض 24 تا 48 ساعت بعد از شروع علائم ظاهر شده  هر چند که ممکن است با اولین علائم بیماری نیز ظاهر شوند  اغلب از اطراف گردن شروع وبه کل تنه وانتهاها گسترش می یابد . بثورات منتشر ، کاملا پاپولر واریتماتو می باشد که منجر به تغییر رنگ قرمز روشن در روی پوست شده که با فشار از بین میرود . این بثورات در روی چین آرنج وزیر بغل وکشاله ران اغلب فشرده می باشد پوست ظاهر مرغ پر کنده داشته ودر لمس خشن می باشد صورت معمولا  گرفتار نمی شودگرچه در گونه ها ممکن است اریتماتو با حالت رنگ پریدگی اطراف دهان وجود داشته باشد .

بعد از 3-4 روز بثورات شروع به کم رنگ تر شدن می کنند وبعد پوسته ریزی ابتدااز صورت شروع وبه سمت پائین ادامه می یابد . بعد از پوسته ریزی ، پوست به نظر مثل پوست دچار آفتاب سوختگی خفیف می باشد . گاهی پسته ریزی مثل ورقه در حاشیه های ناخن انگشتان کف دست وکف پا رخ می دهد معاینه گلوی بیماران با تب مخملک مانند بیماران با گلودرد استرپتوکوکی گروه A می باشد به علاوه زبان با یک پوشش سفید پوشیده شده و پاپیلا ها متورم می باشد پس از پوسته ریزی پاپیلا ها قرمز شده به طور واضح مشاهده می شوند وظاهر زبان توت فرنگی را ایجاد می کند

تشخیص تب مخملک تیپیک مشکل نمی باشد اما انواع خفیف با یافته های دو پهلوی فارنژیال با اگزانتم ویروسی ، بیماری کاواساکی ، بثورات داروئی اشتباه می شود . عفونت های استافیلوکوکی گاهی با بثورات مخملک مانند هستند . تارخچه تماس اخیر با فرد مبتلا به استرپتوکوک گروه  A  کمک کننده است  در صورت مشکوک بودن شناسائی استرپتوکوک گروه A در گلو کمک کننده است