اثر عصاره صمغ کندر بر یاد گیری و حافظه

 

پروفسور محمد حسین سلطان زاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

متخصص کودکان و نوزادان

طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک  آمریکا

 

یادگیری عبارت است از فراگیری واکتساب دانش درباره محیط اطراف و حافظه نیز عبارت است از حفظ وانبار کردن دانش مذکور.

عصاره آبی کندر سبب تسهیل فرایند یادگیری و بهبود حافظه می شود وموید استفاده از این گیاه در افزایش حافظه در طب سنتی است . اثرات این گیاه می تواند ناشی از حضور آلکالوئید ها ونیز ساپونین در آن می باشد .

یادگیری یک پدیده روان شناختی ورفتاری است که در طی آن فراگیری و اکتساب دانش در باره محیط اطراف صورت می پذیرد . یادگیری وحافظه با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند . آنچه یاد گرفته می شود باید حفظ وانبار شود تا بعدا به کار آید که به این فرایند حافظه گویند .  فراگیری در شرئط استرس زا و پر تنش سبب کاهش یادگیری و تخریب حافظه می شود . همچنین افزایش سن وشرائط روحی نامناسب می تواند منجر به بیماری هائی نظیر فراموشی ، جنون واسکیزوفرنی شود . ادراک نتیجه طرح و الگوی تحریکی بخش های متفاوت سیستم عصبی است وبر مبنای آن انواع مختلفی از حافظه وجود دارد . طبیعی است که آسیب به هر یک از بخش های مرتبط با فعالیت های شناختی منجر به نقص شناختی می شود . طی فرایند حافظه ، اطلاعات ذخیره می شود وهمچنین باز خوانی اطلاعات منجر به اعمال شناختی نظیر صحبت کردن ، استدلال وادراک می شود  پیراستام از دسته داروئی نوتروپنیک است که در بسیاری از کشور ها برای درمان اختلالات شناختی در پیری و صدمات مغزی به کار میرود . پیراستام به عنوان  ماده محافظ استفاده می شود زیرا دارای خواص آنتی اکسیدانی است  کندر در طب سنتی ایران به عنوان  ضد درد، ضد التهاب ، ضد روماتیسم ، ضد تومور و نیز تقویت کننده هوش به کار رفته است . اما تا کنون اثرات آن بر یادگیری وحافظه فضائی به طور علمی ثابت نشده است مطالعه ای در این مورد توسط یکی از اعضاء هیئت علمی در دانشگاه انجام شد . نتایج حاصل موید کاربرد کندر به طور خوراکی  در بهبود حافظه میباشد  ویادگیری وحافظه را می توان به عنوان یکی از اثرات دارو در نظر گرفت  . این مطالعه اثرات تسهیل کنندگی حافظه ویادگیری عصاره کندر را نشان می دهد . دوز 150 میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن از عصاره کندر اثراتی نظیر همین دوز با پیروستام دارد .