دستورات ساده و ‌مفید در کرونا ویروس ۲۰۱۹

 

* بسیار ساده و مهم از یونیسف: *

 

ویروس کرونا در اندازه ای بزرگ است که قطر سلول 400-500 میکرون می باشد و به همین دلیل * هر ماسکی از ورود آن جلوگیری می کند *

 

ویروس از راه هوا پخش نمی شود بلکه به صورت زمینی است ، بنابراین * از طریق هوا منتقل نمی شود.

 

  Coronavirusوقتی روی سطح فلز قرار می گیرد ، 12 ساعت زنده می ماند ، بنابراین  * شستن دست ها با صابون * و آب کافی است.

 

ویروس کورنا وقتی روی پارچه می افتد 9 ساعت باقی می ماند ، بنابراین * شستن لباس * یا * قرار گرفتن در معرض آفتاب به مدت دو ساعت * آن را می کشد.

 

این ویروس به مدت 10 دقیقه روی دست ها زندگی می کند ، بنابراین قرار دادن یک ضدعفونی کننده الکل * در جیب ، هدف پیشگیری را برآورده می کند.

 

اگر ویروس در معرض دمای 26-27 درجه سانتیگراد قرار داشته باشد ، کشته خواهد شد ، بنا بر این در مناطق گرم زندگی نمی کند.  همچنین * نوشیدن آب گرم و قرار گرفتن در معرض آفتاب * این کار را انجام می دهد

 

و در آخر با عذرخواهی از کودکان - * از بستنی دوری کنید و از خوردن هر چیز  سرد خود داری کنید * مهم است.

 

غرغرها  با آب گرم و نمک * میکروب و ویروس  لوزه ها را از بین می برد و از نشت آنها در ریه ها جلوگیری می کند.

 

پیروی از این دستورالعمل ها اهداف پیشگیری از ویروس ها را برآورده می کند.

 

یونیسف