Molluscum Contagiosum

مولوسکوم کنتاژیوزوم  

 

پروفسور محمد حسین سلطان زاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

متخصص کودکان ونوزادان،

طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا

 www.ProfessorSoltanzadeh.com

مولوسکوم کنتاژیوزوم یک عفونت ویروسی مسری پوست ، خوش خیم ، معمولا اسیمتوماتیک ، عفونت ویروسی پوست بدون تظاهرات سیستمیک میباشد.

ضایعه معمولا در کودکان برروی صورت  ،تنه ، اندام ها ندرتا ژنرالیزه میباشد  ،ودر بزرگسالان در روی قسمت داخلی ران  وبدن واعضاء تناسلی بروز می کند ، ضایعات گنبدی وگرد ودر داخل آنها ماده ای ژله مانند که تماس این ماده بانقاط مختلف باعث سرایت بیماری به دیگر نقاط بدن است. ضایعات به رنگ پوست ویا سفید مرواریدی هستند ، بر روی نوک ضایعات نقطه ای فرورفته وناف مانند وجود دارد اندازه پاپول ها 1-5 میلی متر قطر دارند 2تا 20 مجزا ودر وسط ناف مانند است ، گاهی  ضایعات قرمز وملتهب  ودارای ظاهری چرکی می شوند این حالت نشانه رو به بهبود رفتن بیماری است ونشانه عفونت نیست ، در کودکان مبتلا به اگزمای آتوپیک مولوسکوم می تواند بسیار منتشر و گسترده گردد ودر حدود 10 درصد بیماران ممکن است رخ دهد .

اتیولوژی

علت بیماری ویروسی است از گروه پاکس ویروس  

اپیدمیولوژی  : تنها  انسان منبع ویروس می باشد وبا تماس مستقیم وتماس جنسی انتقال می یابد معمولا گروه گروه بروز کرده وخودبخود پس از چند ماه  بهبود می یابد واسکار بجا نمی گذارد اما سیر بیماری ممکن است چند سال طول بکشد . ضایعات خارش وسوزش ندارند .باید افراد مبتلا به علت سرایت بیماری حوله وحمام خود را جدا نمایند ممکن است دوره بیماری 6-9 ماه طول بکشد وگاهی ممکن است تا یک سال طول بکشد وندرتا بیش از یک سال ادامه دارد

دوره کمون بیماری 2 تا 7 هفته وممکن است در مدت 6 ماه باشد.

تشخیص بیماری: معمولا مبتنی  با علائم ونشانه های کلینیکی است ،اما با روش رایت وگیمسا میتوان انکلوزیون های اینتراپلاسمیک را ملاحظه نمود ، با میکرسکوپ الکترونیک میتوان پاکس ویروس تیپیک مشخص نمود .

درمان :  ضایعات معمولا خود بخود بهبود می یابند ، اما روش های برداشتن هسته مرکزی ضایعات با استفاده  ( کورتاژ ) از مرکز ضایعات سریع تر بهبودی می یابد واز درمان های انتخابی است وبیحسی با محلول (املا)  احتمال ایجاد   اسکاروجود دارد ،بنابراین درصورت باید با احتیاط  استفاده شود ،  کرایوتراپی کنسرواتیو   (انجماد درمانی ) با نیتروژن مایع  ، روش های مکانیکی ساده مثل فشردن ضایعات وخارج کردن محتوی آن وسپس ضد عفونی کردن محل با الکل وبتادین ممکن است موثر باشد ولی نیاز به همکاری بیمار دارد ، درمان طبی با حذف پاپول ها با نیتروژن مایع ، عوامل سیتوتوکسیک مثل محلول 10 تا 25 درصد پودوفیلین در تنتور بنژوان ونیز کانتاریموین با غلظت 6/0 تا 7/0 درصد موثر وبی درد است  واسید تری کلرواستیک نیترات نقره ، محلول هیدروکسید پتاسیم روزی دو بار به مدت 3 تا 4 هفته در محل ضایعات گاه با بهبودی کامل همراه است. از کرم های موضعی محرک سیستم ایمنی مثل ایمی کوئی مد 5 درصد روزانه به مدت 12 هفته  به شکل پماد وکرم نیزاستفاده می شود ، نوار چسب های جراحی هیپوآلرژن هر روز بر روی ضایعات چسبانده می شوند وبعداز حمام کردن تعویض می شوند درمان ممکن است چند هفته طول بکشد   ، به ناچار گاهی با لیزر میتوان ضایعات را تخریب کرد ، مصرف سایمتیدین   با دوز 40 میلی گرم به ازاء هرکیلوگرم وزن به مدت 2-3 ماه موجب  تکثیر لنفوسیت ها و تقویت سیستم ایمنی شود بهبودی ضایعات در بعضی بیماران به خصوص در کودکان موثر است .

از درمان های سیستمیمک درمان با گریزوفولوین بی خطر میباشد ودر تحقیقی که در درمانگاه پوست فقیهی شیراز انجام  شده ودر دوگروه یک گروه با کریوتراپی وگروه دیگر با گریزوفولوین ودر هردو مورد نتیجه بخش بوده است .

 سیدوفوویر داخل وریدی در بزرگسالان ایمونوکامپرومایزد وبا ضایعات شدید گزارش شده که در درمان به کار رود .Cidofovir

چون مولوسکوم خوش خیم بوده وغالبا خودبخود بهبود می یابد بهتر است  تاحد امکان از متد های تهاجمی درمانی وداروهای  با عوارض جانبی بپرهیزیم.