ارائه پروتکلي براي درمان MS کودکان

پروفسور محمد حسین سلطان زاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

طی دوره بالینی عفونی از میوکلینک آمریکا

www.professorSltanzadeh.com

 

MS را يک بيماري مربوط به اختلال در سيستم ايمني است .در اين بيماري سيستم ايمني فرد دچار اختلال مي شود و به همين دليل ميلين يا غلاف عصب از بين مي رود.تخريب غلاف عصب منجر به اختلال در عملکردهاي فرد خواهد شد که با تظاهرات و عوارض مختلفي مانند آتاکسي يا ناهماهنگي و بي نظمي حرکات عضلات،اختلال در راه رفتن،تشنج،اختلالات حرکتي و حسي و ساير تظاهرات عصبي همراه است.سن بروز بيماريMS را در  سنين جواني به بالا است. ولي 2 تا 5 درصد موارد مبتلا به اين بيماري در سنين کمتر از 16 سالگي در سنين کودکي ونوجواني مشاهده شده است.با ابراز تاسف از اينکه بيماري MSدر کودکان پيشرونده است،اين بيماري در سنين کودکي و نوجواني در وضعيت بهبود يابنده و يا عود کننده مداوم همراه است که اين امر مي تواند در کودکان ايجاد ناتواني کند.تاکيد بر ضرورت تشخيص و درمان زودرس اين بيماري در کودکان مبتلا،تشخيص زود هنگام آن را منجر به پيشگيري از ناتواني هاي بعدي است.

شيوع نگران کننده MS  در کودکان

اين بيماري علاوه بر بزرگسالان،کودکان در سنين پايين را نيز مبتلا مي کند،متاسفانه شيوع اين بيماري در سال هاي اخير در ميان کودکان بيشتر شده است.دليل اين امر را نامشخص است.اينکه آيا عوامل محيطي در بروز اين بيماري در کودکان نقش دارد و يا ساير عوامل،مشخص نيست،ولي بررسي ها نشان مي دهد که سال هاي اخير تعداد کودکان مبتلا به بيماري MS نسبت به سال هاي گذشته بيشتر شده و شيوع آن نگران کننده است.تشخيص باليني و MRI را از مهمترين روش هاي تشخیصی اين بيماري نام برد و ياد آور شد: علاوه بر آن روش هاي ديگري مانند انجام آزمايشات مايع نخاعي،چشم و گوش ،ما را براي نزديک شدن به تشخيص ياري مي رساند؛ولي پايه تشخيصي ما روش هاي باليني و MRIاست.ضرورت تشخيص زود هنگام اين بيماري در کودکان،تشنج،ضعف اندام، اختلال در اندام و يا تاري ديد از جمله کليدهاي تشخيص بيماري MS است که با انجام MRI تاييد مي شود. هرچه MRIکيفيت بالاتري داشته باشد،پزشک مي تواند نتيجه بهتري از معانيه بيمار بگيرد و در صورتي که تلفيقي از اين دو باشد، کمک بيشتري به تشخيص دقيق تر خواهد کرد.زماني که تشخيص زود هنگام تري نسبت به اين بيماري داشته باشيم،مي توانيم روند پيشرونده سريع اين بيماري را کنترل کنيم.با تشخيص زود هنگام مي توان 40 تا 50 در صد بيماريMS را در کودکان مهار و از پيشرفت آن جلوگيري کرد.در کشور توجه کمتري نسبت به بيماري MSدر حوزه اطفال صورت مي گيرد.بر اين اساس در بسياري از موارد تشخيص اين بيماري 4 تا 5 سال با تاخير صورت مي گيرد؛يعني در زماني تشخيص داده مي شود که اين بيماري اثرات خود را بر روي بيمار بر جاي گذاشته است،در اين وضعيت پزشک اقدام به درمان بيمار مي کند.در چنين وضعيتي تعداد پلاک هاي مغزي کودک مبتلا چندين برابر شده است و ما متوجه می شویم که  کودک به MSمبتلا شده است.براي جلوگيري از اين امر بايد نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي ،سمينارها و اطلاع رساني عمومي اقدام شود تا جامعه پزشکي و مردم بدانند که مراجعه و تشخيص زود هنگام به پزشک کمک شاياني در درمان خواهد بود.اين پروتکل درماني نزديک به پروتکل هاي درماني بزرگسالان است و داروهايي که براي MS بزرگسالان تجويز مي شود،با اعمال محدوديت هايي براي درمان ام اس کودکان هم استفاده مي شود.