امکان پيش بيني ابتلا به MS در بدو تولد

مطالعات جديد محققان موسسه سرم در کپنهاگ،دانمارک،نشان مي دهد سطح ويتامين D نوزاد به محض تولد،احتمال ابتلا به MS را پيش بيني مي کند.به گزارش مديکال ساينس،محققان با مطالعه جمعيت آماري گسترده اي از نوزادان و با اندازه گيري يک نشانگر ويتامين Dبه نام 25 OHDبين سال هاي 1981 تا 2012 ميلادي در يافتند؛رابطه مستقيمي بين سطح ويتامين D نوزاد و احتمال ابتلا به MS در بزرگسالي وجود دارد.در اين مطالعات شاخص 25OHDبين 30 تا 50 نانو مول در ليتر ميزان نا کافي ويتامين و 50 به بالا کافي در نظر گرفته شد.نتايج نشان مي دهد در نوزاداني که ميزان ويتامين Dکافي و بالاتر است،احتمال ابتلا به MS47 در صد کمتر است.محققان معتقدند با افزايش مصرف ويتامين Dبه صورت خوراکي ومکمل در دوران بارداري مي توان کمبود ويتامينDدر مادر و نوزاد را بر طرف و از بروز MS جلوگيري کرد.مولتيپل اسکلروزيس (MS)يک بيماري خود ايمني است که در آن سيستم ايمني پاسخ غير متعارفي به سيستم عصبي مرکزي(CNS)مي دهد.سيستم عصبي مرکزي شامل مغز،نخاع و اعصاب بينايي است. سيستم ايمني بدن به طور معمول عوامل خارجي مانند باکتري ها و ويروس ها را مورد هدف قرار مي دهد؛ولي در بيماري هاي خود ايمني،به اشتباه بافت هاي نرمال از بين مي روند.لوپوس و آتريت روماتوئيد نيز جزء بيمارهاي خود ايمني محسوب مي شوند.دربيماري MS،سيستم ايمني به غلاف چربي اطراف سلول هاي عصبي موسوم به ميلين حمله مي کند.ميلين آسيب ديده سبب بوجود آمدن تصلب بافت (sclerosis)مي شود که نام بيماري نيز از همين واژه گرفته شده است.زماني که پوشش ميلين يا بافت هاي عصبي آسيب مي بينند،ارسال پيام هاي عصبي مختل مي شود که عوارض مختلفي دارد.بيماري MSبسيار آهسته به بدن رخنه مي کند،مشکلات بينايي،عدم تعادل،مشکلات گوارشي،تغييرات ناگهاني دماي بدن،خواب رفتن انگشتان،خستگي مفرط و گرفتگي عضلات از مهمترين علايمMSهستند و بايد جدي گرفته شوند.در حال حاضر بيش از 3/2 ميليون نفر در سراسر جهان به MSمبتلا هستند و ميزان آن در زنان تقريبا سه برابر مردان است. براساس گزارش ايرنا،نتايج اين تحقيقات در نشريه Neurologyمنتشر شده است.