رتينوپاتي نوزادان نارس

Retinopathy Of Prematurity

ارجاع به موقع کودک براي معاينه چشم پزشکي برابر با حفظ بينايي کودک شما مي باشد

www@iranashk.org

بيماري شبکيه کودک نارس چيست؟

شبکيه در چشم، محلي است که تصاوير روي آن تشکيل مي شود و سپس از طريق عصب بينايي تصاوير به مغز منتقل و ديده مي شوند. در صورت آسيب به شبکيه، ديد بيمار از بين مي رود. در کودک نارس، عروق تغذيه کننده شبکيه کامل نيستند و هر چه کودک نارس تر و با وزن کمتر باشد، اين نقص بيشتر است. با تولد کودک نارس، هر چه حال عمومي او بدتر باشد و هر چه در زمان بستري مشکلات بيشتري داشته باشد، احتمال وقوع بيماري بيشتر است. زماني فکر مي کردند تنها دليل ايجاد بيماري، دادن اکسيژن است. اما امروزه مي دادند که مهمترين دلايل بيماري، کم بودن سن حاملگي و کم بودن وزن کودک در زمان تولد است. البته دلايل ديگري هم وجود دارد.

زمان ايجاد بيماري

شايع ترين زمان شيوع بيماري بين 31 تا 33 هفته از شروع حاملگي مي باشد، لذا لازم است کودک در 4 هفته پس از تولد و يا هفته 31 حاملگي، هر کدام ديرتر باشد، توسط يک چشم پزشک ماهر در اين زمينه معاينه شود. بدترين اشتباه که در مورد کودکان اتفاق مي افتد، عدم ارجاع به موقع کودک به دليل نامساعد بودن حال عمومي کودک در زمان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه مي باشد. معمولاً زماني حال کودک براي اعزام به چشم پزشکي مساعد مي شود که بيماري پيشرفت کرده و شايد ديگر قابل درمان نباشد.

مدت زمان لازم براي تشخيص بيماري

 گاهي لازم است کودک بارها و بارها معاينه شود. نوع معاينه و شرايط خاص آن براي والدين، آزاردهنده اما ضروري است. گاهي ماه ها پيگيري لازم است تا مشخص شود کودک نياز به درمان دارد يا نه.

چه کودکاني نابينا مي شوند؟

همه کودکان نارس به بيماري مبتلا نمي شوند. همه کودکاني که به اين بيماري مبتلا مي شوند نياز به درمان ندارند. اما همه کودکان نارس تا کامل شدن عروق شبکيه و از بين رفتن خطر بيماري، بايد بطور کامل تحت نظر باشند.

چه اتفاقي در کودکان مبتلا مي افتد؟

وقتي عروق شبکيه کامل نيستند، مناطقي که رگ ندارند دچار کمبود اکسيژن مي شوند. در اثر اين کمبود ها، عروق نابجا تشکيل مي شود، که نه تنها فايده اي براي شبکيه ندارند، بلکه با خونريزي و کشش بر روي شبکيه منجر به کنده شدن شبکيه و نابينا شدن کودک مي شوند.

براي جلوگيري از نابينايي چه بايد کرد؟

معاينه و درمان به موقع، 85 درصد از کودکان مبتلا را به طور کامل نجات خواهد داد. گروه کوچکي از کودکان ممکن است نياز به درمان هاي مکرر و مراجعات بعدي داشته باشند.

اين بيماري به هيچ عنوان بدون معاينه مشخص نمي گردد. عکس العمل کودکان به نور به هيچ عنوان دليل بر نداشتن بيماري نمي باشد.

روش هاي درماني چيست؟

در صورتيکه کودک به موقع معاينه و بيماري تشخيص داده شود، روش استاندارد درمان، ليزر و در بعضي مواقع تزريق مواد ضد رگ نوساز داخل چشم ها و در موارد پيشرفته، جراحي هاي پيچيده تر مي باشد.

آيا پس از درمان باز هم پيگيري لازم است؟

مدت ها پس از درمان، پيگيري ضروري است.

کودکان نارس چه مشکلات بينايي ديگري دارند؟

کودکان نارس ممکن است به مشکلات مختلفي مثل انحراف چشم و عيوب انکساري و يا تأخير در رشد مرکز بينايي و مشکلات مغزي، که ممکن است ديد کودک را کم کند، گرفتار شوند.