عنوان: اهمیت اسید سیالیک در تغذیه نوزاد

 

پروفسور محمد حسین سلطان زاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی متخصص کودکان ونوزادان

www.ProfessorSoltanzadeh.com

 

فهرست مطالب:

تاریخچه

بیوسنتز اسید سیالیک در بدن

متابولیسم اسید سیالیک ساخته­شده در بدن

متابولیسم اسید سیالیک رژیمی

مقدار اسید سیالیک در مایعات و بافت­های مختلف

اسید سیالیک در شیر انسان

نقش اسید سیالیک در تکامل ادراک

اهمیت اسید سیالیک در تکامل مغز

نقش اسید سیالیک در ایمنی

نقش اسید سیالیک در جذب مواد  مغذی

نقش آنتی اکسیدانی اسید سیالیک

نقش پری بیوتیکی اسید سیالیک

جمع بندی

منابع

تاریخچه

اصطلاح اسید سیالیک برای مونوساکارید موجود در بدن انسان بکار می رود که نام شیمیایی آن، ان-استیل د-نورامینیک اسید (NANA) است. اصطلاح اسیدهای سیالیک (Sia) به خانواده ای از مونوساکاریدها اطلاق می شود که بیش از 60 عضو دارد و همگی مشتق د-نورامینیک اسید (قند 9 کربنه) هستند (شکل 1).

شکل 1- اسید سیالیک و مشتقات آن.

 

اولین نشانه هایی که منجر به کشف اسید سیالیک شد، در سال 1927 توسط والز گزارش شد اما در سال 1935، Klenk به اهمیت گانگلیوزیدهای مغز انسان پی برد و در سال 1941، نام "اسید نورامینیک" را بدلیل جداسازی آن از مغز انسان مطرح کرد. در سالهای بعد دانشمندان مختلف از منابع دیگر ساختاری مشابه را کشف کردند و برای آن اسامی دیگری برگزیدند (اسید لاکتامینیک، اسید گاینامینیک، اسید پری هماتینیک). در سال 1952، Blix و همکارانش نام اسید سیالیک را انتخاب کردند (مشتق شده از بزاق؛ Saliva). در نهایت در سال 1957 نام عمومی اسیدهای سیالیک توسط بلیکس و همکارانش مطرح شد.

Kuhn (برنده جایز نوبل شمی در 1938 بخاطر تحقیق بر روی کاروتنوئیدها و ویتامین ها) در سال 1952

لقب "ویتامین های شیر" را به ساکاریدهای شیر داد. مهمترین نقش های اسیدسیالیک عبارت است از: درک و ارتباطات سلولی، شرکت در مکانیسم چسبیدن پاتوژن ها (اسیدسیالیک بعنوان طعمه (گیرنده) باکتریها و ویروسها عمل می کند) و تکامل سیستم هضم و سیستم عصبی (بهبود یادگیری و حافظه).

اسیدهای سیالیک ترکیبات زیست­فعال (بیواکتیو) موجود در شیر انسان هستند (155-9 میلی­گرم در 100 میلی­لیتر) و در مقادیر کمتر (5/32-5/6 میلی­گرم در 100 میلی­لیتر) در فرمولا وجود دارند. اختلافات موجود در این اعداد بدلایل مختلف از جمله؛ دوره شیردهی و روش آزمایش می باشد.

از نظر عملکری و تغذیه ای، نه تنها آگاهی از مقادیر اسیدهای سیالیک و میزان دریافت آنها در غذاهای نوزاد جالب توجه است؛ بلکه دسترسی زیستی (bioavailability) آن نیز مهم است. دسترسی زیستی عبارت است از: قسمتی از یک ماده مغذی هضم شده که جهت مصرف در عملکردهای فیزیولوژیک و یا ذخیره در دسترس می باشد. اولین مرحله تعریف دسترسی زیستی، زیست­پذیری (bioaccessibility) است. زیست­پذیری قسمتی از یک ترکیب است که از ماتریکس مربوطه اش جدا می شود و وارد دستگاه گوارش می گردد و بنابراین برای جذب روده ای دردسترس قرار می گیرد. با توجه به تحقیقات صورت­گرفته، اسیدسیالیک آزاد سریعتر (5/1 ساعت زودتر) از اسیدسیالیک باندشده جذب می شود.

طبق نتایج تحقیقات دانشمندان، زیست­پذیری اسیدسیالیک موجود در فرمولا بالاتر از شیر انسان در مرحله شیر بالغ (mature milk) است (جدول 1).

Table 1. Sia Content (mg/100 mL) in HM and IFs Non Digested

and Their Bioaccessible Fraction (BF) and Bioaccessibility (%).

 

 

Neu5Ac

bioaccessibility

colostrum

ND

136.1±8.4

96 ± 7a

 

BF

131.3± 10.0

 

mature milk

ND

52.5±2.2

72 ± 5b

(1 month)

BF

38.1±2.4

 

IF-2

ND

16.6±1.0

93 ± 5 a

 

BF

15.6±0.7

 

IF-5

ND

20.5±1.7

88 ± 5a

 

BF

18.1±1.1

 

IF-6

ND

19.7±0.2

91 ± 7a

 

BF

18.0± 1.5

 

In the same column, different superscript letter between different

infant foods denote significant differences (p < 0.05) in Sia total

content of BF or percentages BA. Tukey’s HSD test.

ND: non digested; BF: bioaccessible fraction; BA: bioaccessibility

 

بیوسنتز اسید سیالیک در بدن:

اسید سیالیک در بدن انسان ساخته می شود (شکل 2). اما در مواقعی مثل هنگام یادگیری و تکامل مغز و همچنین در دوران نوزادی (بدلیل کمبود فعالیت آنزیم های سازنده اسید سیالیک) نیاز به اسید سیالیک بیشتر از میزان ساخت آن در بدن می باشد. بنابراین باید از رژیم غذایی تامین شود. بیوسنتز اسید سیالیک در سیتوزول شروع شده و سپس در هسته سلول به فرم فعال شده سیتیدین-´5-منوفسفات-ان-استیل د-نورامینیک اسید تبدیل می شود. سپس این ترکیب توسط حاملین خاص به دستگاه گلژی منتقل می شود. در دستگاه گلژی سیالیل­ترانسفرازها اسید سیالیک را به الیگوساکاریدها متصل می کنند (منجر به تشکیل گلیکوپروتئین ها و گانگلیوزیدها می شوند). آنزیم کلیدی (محدود کننده) جهت ساخت اسید سیالیک، آنزیم دوعاملی GNE (UDP-GlcNAc 2-epimerase/ManNAc kinase) می باشد. این آنزیم در بافتهای مختلف حیوانات (بیشتر در کبد و جفت) بیان می شود.

شکل 2- مراحل ساخت اسید سیالیک در بدن

متابولیسم اسید سیالیک ساخته شده در بدن:

ابتدا اسید سیالیک باندشده (مثل سیالوالیگوساکاریدها) توسط نورامینیدازها (سیالیدازها) جدا می شود. سپس اسید سیالیک آزادشده وارد مسیر کاتابولیک می گردد. آنزیم کلیدی برای تجزیه اسید سیالیک، سیالیک اسید آلدولاز می باشد که در سیتوزول قرار دارد و اسیدسیالیک را به پیرووات و ان-استیل د-مانوزآمین تجزیه می کند.

 

متابولیسم اسیدسیالیک رژیمی:

اسید سیالیک موجود در رژیم غذایی، عمدتا به شکل باندشده به الیگوساکاریدها، گانگلیوزیدها و گلیکوپروتئین ها می باشد و مقدار کمی نیز به شکل آزاد وجود دارد.

اسیدسیالیک باندشده ابتدا از طریق دو مکانیسم (هیدرولیز اسیدی و هیدرولیز آنزیمی) جدا می شود. هیدرولیز اسیدی در حین عبور از دستگاه گوارش رخ می دهد. البته بدلیل pH معده نوزاد 5/5-3 می باشد، هیدرولیز اسیدی کم است.

تجزیه آنزیمی توسط سیالیدازها (موجود در شیر انسان، مخاط روده انسان، باکتریهای موجود در روده) صورت می گیرد.

اسیدسیالیک آزاد شده، جذب بدن می شود. مطالعاتی که روی موش ها صورت گرفته، نشان می دهد که اسیدسیالیک (دریافت شده از طریق غذا) سریعا جذب می شود؛ بطوریکه پس از 30 تا 60 دقیقه به گردش سیستمی می رسد و غلظت آن در پلاسما در مدت 5/1 تا 6 ساعت به ماکزیمم مقدار خود می رسد.

بنظر می رسد که الیگوساکاریدهای موجود در شیر مادر بدون تغییر از روده کوچک عبور کرده و در روده بزرگ توسط باکتریها تخمیر می شوند (اسیدسیالیک آزاد می شود). اسید سیالیک آزاد شده وارد خون شده و سپس در دستگاه گلژی به شکل فعال شده (CMP-Sia) تبدیل می شود. درون دستگاه گلژی، باقیمانده­های اسید سیالیک به سوبستراهای گیرنده (گلیکوپروتئین، گانگلیوزید و NCAM) منتقل شده و در بافت های مختلف ذخیره می شوند. همچنین این الیگوساکاریدها ممکن است از طریق موکوس روده ای جذب شده و وارد جریان خون گردند و در نهایت از طریق ادرار دفع شوند (شکل 3).

شکل 3- سرانجام متابولیکی اسید سیالیک باند شده (از منبع رژیم غذایی) در پستانداران.

 

مقدار اسیدسیالیک در مایعات و بافت های مختلف:

در جداول 2 و 3 مقادیر اسید سیالیک در مواد غذایی، مایعات و بافت های گوناگون آمده است.

بیشترین غلظت اسید سیالیک در آغوز (1782-879 میلی گرم در لیتر)، مدفوع نوزادان تغذیه شده با شیر (1197-412 میلی گرم در لیتر)، ماده خاکستری مغز (1067-481 میلی گرم در لیتر)، شیر انسان (1122-208 میلی گرم در لیتر )، ماده سفید مغز (453-275 میلی گرم در لیتر)، بزاق (253-32 میلی گرم در لیتر) می باشد.

جدول2- مقدار اسیدسیالیک در مایعات و بافت های مختلف

Tissue /Fluid

Total

Sia

mg/kg

Free

NANA

mg/kg

Free NANA of total NANA

Breast milk (colostrum)

1,240 ± 229

46

~ 3-4 %

Feces (breast­fed infant)

930 ± 705

n/a

n/a

Brain (grey matter)

892 ± 168

41

~ 4-5 %

Breast milk (transitional)

881 ± 273

27

~ 3-4 %

Semen

829.0

n/a

n/a

Brain (cerebral myelin)

632.0

n/a

n/a

Serum

609 ± 120

0.6

~ 0.1 %

Breast milk (mature)

505 ± 251

22

~ 2-4 %

Tears

433.0

n/a

n/a

Brain (white matter)

396 ± 59

n/a

n/a

Saliva

122 ± 36

11

~ 10-15 %

Gastric aspirate

93.0

n/a

n/a

Brain (spinal cord)

87.0

n/a

n/a

Urine

78 ± 13

14

~ 15-20 %

Amniotic fluid

69.0

1.1

~ 2 %

Feces

42.

n/a

n/a

Cerebrospinal fluid

12.3 ± 3

4.3

~ 35 %

 

 

 

 

 

 

جدول 3- مقدار اسیدسیالیک در مواد غذایی

Food

Total

Sia

mg/kg

Free

NANA

mg/kg

Free NANA of total NANA

Breast milk (colostrum)

1240 ± 229

46

~ 3-4 %

Breast milk (transitional)

881 ± 273

27

~ 3-4 %

Cow colostrum

549 ± 194

31

~ 2-7 %

Breast milk (mature)

505 ± 251

22

~ 2-4 %

Buffalo Milk

266.0

n/a

n/a

Preterm formula*

196 ± 31

3

~ 1.6 %

Infant formula*

178 ± 60

0.3

~ 0.3 %

Cow Milk

173 ± 67

18

~ 4-12 %

Sheep Milk

169

n/a

n/a

Goat Milk

168 ± 52

n/a

n/a

Follow-on formula[1]

165 ± 52

1.9

~ 1.4 %

Growing up milk*

143 ±8

n/a

n/a

[1]Values are calculated on reconstituted powder at 130 g/L.

 

·        مواردی که نیاز به اسیدسیالیک افزایش می یابد:

گاهی اوقات مقدار نیاز به اسیدسیالیک بیشتر از میزان ساخته شده آن در بدن است مثل موارد زیر:

1-    بارداری و شیردهی

در دوره های مختلف شیردهی، مقدار اسیدسیالیک نیز تغییر می کند و بیشترین مقدار آن در آغوز است (شکل زیر).

همچنین شیر مادران دارای نوزاد نارس نسبت به نوزاد کامل حاوی مقادیر بیشتری اسیدسیالیک است. همچنین مدفوع، مغز و بزاق نوزادان تغذیه شده با شیر نسبت به فرمولا، مقادیر بیشتری اسید سیالیک داشتند. این مشاهدات نشان می دهد که نوزاد تغذیه شده با شیر مادر قادر است که اسیدسیالیک موجود در رژیم غذایی را استفاده کند. بنابراین میتوان با تکمیل کردن فرمولا با اسیدسیالیک به مزایای موجود در شیر مادر رسید.

تحقیقات نشان داده که مقدار اسیدسیالیک موجود در بزاق زنان باردار با پیشرفت حاملگی کاهش می یابد و پس از زایمان، سریعا به مقدار نرمال خود می رسد. بنابراین نیاز به اسیدسیالیک در این دوره بیشتر می شود.

تا کنون مطالعه دقیقی منتشر نشده که نشان­دهنده این باشد که اسید سیالیک از طریق مادر به جنین منتقل می شود. زیرا محدودیت های تکنولوژیکی و اخلاقی وجود دارد. همچنین مطالعات ایزوتوپ پایدار روی مادران و جنین آنها مشکل است.

تحقیقات نشان داده که غلظت اسیدسیالیک در سرم و غشای گلبولهای قرمز در زنان باردار سالم با پیشرفت حاملگی، بصورت محسوسی افزایش می یابد و تا 12 هفته پس از زایمان نیز این افزایش ادامه دارد. می توان فرض کرد که این افزایش در طول دوره بارداری مرتبط با فعالیت سیالیل­ترانسفراز موجود در جفت و افزایش نیاز به اسید سیالیک در حین تکامل جنین است.

کمبود یا فقدان اسید­سیالیک در بافت جنینی باعث کاهش عملکرد جفت می­شود. در نتیجه روی تکامل عروق جنینی و کارآیی جفت در تبادلات گازها و متابولیت ها بین جنین و مادر اثر می­گذارد. این مسئله ممکن است منجر به کاهش رشد و تکامل جنینی گردد.

در طول دوره بارداری مقدار اسیدسیالیک در بزاق افزایش می­یابد. بطوریکه میزان اسیدسیالیک از 54 میلی­گرم در لیتر در هفته دهم بارداری به 150 میلی­گرم در لیتر در هفته 21 و 130 میلی­گرم در لیتر در هفته 40 می رسد. در این مدت بصورت همزمان، تجمع اسیدسیالیک در مغز جنین نیز تسریع می­شود. مقدار اسیدسیالیک در ادرار در هفته 12 بارداری، 32 میلی­مول/مول و در هفته 40-26 به 54 می­رسد. این مقدار تا 2هفته پس از زایمان ثابت می­ماند. مقدار اسیدسیالیک در سه ماهه دوم بارداری 965 و در سه­ماهه سوم 1458 و پس از زایمان 1802 می­رسد. با توجه به این اطلاعات می توان نتیجه گرفت که در یک مادر باردار سالم، همیشه مقدار کافی اسید سیالیک جهت تغذیه جنین وجود دارد (جدول 4).

 

جدول 4- مقادیر اسید سیالیک در مایعات زنان باردار

 

Source/fluids

Findings

Serum

The mean serum Sia concentration during pregnancy increased from 1.63 mmol/L during weeks 5-8 of pregnancy (n = 7) to 2.06 mmol/L (n = 37) at 37 weeks of pregnancy.

Plasma

The mean plasma Sia concentration increased from 22.3 mmol/L x 10-2 from 0-12 wk pregnancy (n = 11)to 25.8 mmol/L x 10-2 after26-40wk pregnancy(n = 28) and to34.6 mmol/L x 10-2 at 1-14 day postpartum (n = 10).

Saliva

The mean salivary Sia concentration increased during gestation from 53.8 ± 7.6 mg/L at 10 wk to 149.6 ± 62.5 and 129.3 ± 16.5 mg/L at 21 and 40 weeks gestation, respectively.

Amniotic fluid

The relative amount of a2,6-linked Sia residues increased from 965 ± 299 (mean ± SD; arbitrary units) during the second trimester to 1458 ± 328 in the third trimester and increased further to

1806 ± 292 in the perinatal period. The relative level of a2,3-linked Sia residues remained the same from the beginning of second trimester (694 ± 238 arbitrary units) to the 37th week of pregnancy (639 ± 346), then increased to 964 ± 251 during the perinatal period (n = 6). The level was

947 ± 190 (n = 6) at 38-40 wk of pregnancy and 1203 ± 284 (n = 22) at 39-41 wk of pregnancy.

Urine

The mean Sia level in urine was elevated during pregnancy from 31.8 mmol/mol during 0-12 wk pregnancy (n = 11) and increased with advancing gestation to 54.0 mmol/mol at 26-40 wk pregnancy (n = 27). There was no decrease in the urinary Sia levels before delivery or during the

1-14 days postpartum (55.4 mmol/mol, n = 7).

 

1-    پیری

تحقیقات نشان داده که مقدار اسیدسیالیک در مغز از نوزادی تا 40 سالگی افزایش می یابد و پس از 60 سالگی تدریجا کاهش می یابد (بالای 90 سالگی کاهش شدید دارد).

 

اسید سیالیک در شیر انسان:

شیر انسان بهترین غذا برای نوزادان تازه متولد شده است، اما وقتی تغذیه با شیر مادر ممکن نباشد، تغذیه با فرمولا جایگزین می شود. بیشتر اسید سیالیک در شیر به الیگوساکاریدها باند شده است (%76-69) و %28-21 از اسیدسیالیک به پروتئین ها و حدود 3% نیز بصورت آزاد و باندشده به گانگلیوزیدها وجود دارد (شکل زیر).

نقش اسید سیالیک در تکامل ادراک (cognitive development)

توجه به اسیدسیالیک بعنوان یک ماده مغذی برای تقویت تکامل ادراک، از آنجا نشات می گیرد که کشف اسیدسیالیک در بافت مغز (خصوصا قشر خاکستری مغز) اتفاق افتاد. اسیدسیالیک نقش مهمی در تکامل و عملکرد مغز، خصوصا در پیرایش پسارونویسی (Post-translational modification) مولکولهای چسب سلول عصبی (NCAM) دارد که منجر به تشکیل اسید پلی سیالیک می شود.

نتایج بررسی 1021 کودک نیوزلندی از تولد تا 18 سالگی نشان داد که در کودکان تغذیه شده با شیر مادر در مقایسه با فرمولای معمولی نمرات تست IQ، تست های استاندارد، ارزیابی معلمین و عملکرد در مدرسه بالاتر بود. همچنین هرچه دوره شیردهی طولانیتر بود، نمرات این ارزیابی ها بالاتر بود (شکل زیر).

مطالعات کلینیکی انسانی جهت بررسی اثرات مفید اسیدسیالیک انجام نشده است. در نتیجه مشاهدات موجود به سه گروه اصلی تقسیم می شوند: الف) شواهد غیر مستقیم که ارتباط بین دریافت اسیدسیالیک با راندمان ادراک برقرار می کند. ب) مطالعات حیوانی ج) مطالعات بیوآنالیتیکال که تجمع اسیدسیالیک در مغز را پس از دریافت اسیدسیالیک بررسی می کند.

در زیر به برخی از این تحقیقات اشاره شده است:

الف) شواهد غیر مستقیم:

گزارش های متعددی در مورد اثرات مفید تغذیه با شیر مادر روی تکامل ادراک نوزاد منتشر شده است. امروزه، تاثیر مثبت تغذیه با شیر مادر بر رروی تکامل ادراک مشخص شده است. بنابراین مقدار زیاد اسیدسیالیک در شیر انسان در مقایسه با فرمولا و همچنین نقش اسیدسیالیک در تکامل مغز، نشان می دهد که اسیدسیالیک روی تکامل ادراک نوزاد تاثیر دارد. همچنین مقدار نسبتا زیاد اسیدسیالیک در شیر انسان، نشان می دهد که هنگام رشد مغز نوزاد نیاز به اسیدسیالیک بیشتر از مقدار ساخته شده آن در بدن است.  

ب) مطالعات حیوانی:

تحقیقات آزمایشگاهی بر رروی موش و خوک نشان داد که اسیدسیالیک موجود در رژیم غذایی باعث بهبود تکامل ادراک می شود.

شکل 4- مکانیسم پیشنهاد­شده در مورد اینکه چطور اسید سیالیک رژیمی و یادگیری در حین رشد و تکامل مغز روی عملکرد سلولی تاثیر می­گذارد. 1- اسید سیالیک (تولیدشده در بدن) از گلوکز یا فرآورده های گلیکولیز در سیتوزول تولید می­شود. بخش اپیمراز آنزیم دوعاملی GNE مسئول مرحله محدود کننده سرعت است و UDP-GlcNAc را به پیش­ساز اسید سیالیک (ManNAc) تبدیل می­کند. فعالیت GNE در نوزادان کم است (60). 2- در هسته سلول، اسیدسیالیک به شکل فعال­شده CMP-Sia تبدیل می­شود که سوبسترا برای سیالیل­ترانسفرازها مثل پلی­سیالیل­ترانسفراز ST8Sia IV می باشد. 3- درون دستگاه گلژی، باقیمانده­های اسید سیالیک به سوبستراهای گیرنده (گانگلیوزیدها و NCAM) منتقل می­شوند. غلظت درون­سلولی اسید سیالیک سنتز اسید پلی­سیالیک بر روی NCAM را تحریک می­کند (15). CMP-Sia مهار بازخورد منفی روی GNE دارد و تولید اضافی اسید سیالیک آزاد را محدود می­کند (15). 4- تکمیل­کردن رژیم غذایی با اسید سیالیک، GNE را کنار گذاشته که در نتیجه مقدار اسید سیالیک موجود جهت متابولیسم و مقدار CMP-Sia  برای تولید اسید پلی سیالیک زیاد می­شود. 5- رشد مغزی نرمال و یادگیری فعال نیاز به ترکیبات حاوی اسید سیالیک (شامل گانگلیوزیدهای مغزی و NCAM) را افزایش می­دهد (148 و 177). 6- یادگیری بیشتر و یا فعالیت بیشتر آنزیم ST8Sia IV،  بیان GNE را افزایش می­دهد و در نتیجه سنتز اسید سیالیک را با سنتز اسید پلی­سیالیک جفت می­کند. بنابراین در مواقعی که نیاز به اسید سیالیک زیاد باشد (رشد مغز و یادگیری)، بازخورد مهارکنندگی CMP-Sia برروی GNE حداقل می­شود.

 

فعالیت آنزیم مسئول سنتز اسید سیالیک (GNE) در توله موش و خوکچه هندی در ابتدا پایین است. با توجه به این موضوع می­توان نتیجه گرفت که در نوزاد انسان نیز توانایی سنتز اسید سیالیک مخصوصا در نوزادان نارس کم می­باشد. تغذیه با یک رژیم غذایی غنی از اسید سیالیک باعث افزایش مقادیر اسید سیالیک در بافت­های عصبی شده و در نتیجه باعث افزایش یادگیری و قدرت حافظه در توله موش و خوکچه هندی می­گردد.

رشد عادی مغز و یادگیری فعال باعث افزایش نیاز به ترکیبات حاوی اسید سیالیک (مثل گانگلیوزیدهای مغز و PolySia-NCAM) می­شود. وجود منبع خارجی اسید سیالیک (از طریق رژیم غذایی) جهت رشد سریع مغز در نوزاد انسان لازم می­باشد.

ج) مطالعات بیوآنالیتیکال:

با استفاده از این روش که روی حیوانات انجام شده، مشخص شد که قسمتی از اسیدسیالیک موجود در رژیم غذایی وارد مغز می شود.

اهمیت اسیدسیالیک در تکامل مغز:

سرعت رشد اولیه مغز از تمام اندام­های دیگر و بافت­های بدن بیشتر است و تا سن 2سالگی، وزن مغز حدود 80% وزن یک فرد بالغ است. بدلیل رشد سریع مغز در نوزادان، نیاز فوق­العاده زیاد به تامین مواد مغذی و پیش­سازها جهت ساخت بافت­های جدید و رشد سلول وجود دارد. تغذیه نامطلوب در طول این دوره مهم (مراحل اولیه رشد مغز) منجر به اثرات نامطلوب روی عملکرد درک و فهم در دوران بزرگسالی می گردد. شیر مادر حاوی مواد مغذی بی­نظیر جهت رشد مطلوب مغز و عملکرد صحیح درک می باشد. بسیاری از این ترکیبات در شیر گاو و فرمولاهای مخصوص نوزاد وجود ندارند. یکی از این مواد مغذی مهم اسید سیالیک است. اسید سیالیک واحدهای مونوساکاریدی مهم در گانگلیوزیدها، گلیکوپروتئین های مغز، گلیکوتوپ اسید پلی­سیالیک در مولکولهای چسبندگی سلولی عصبی (NCAM) می باشد. اسید سیالیک (NANA) ترکیب مهم الیگوساکاریدهای شیر انسان است که برای رشد و تکامل مغز و ادراک ضروری هستند.

اسید پلی­سیالیک (هموپلیمر خطی دارای واحدهای NANA) موجود در NCAM نقش مهمی در مهاجرت سلول، رشد نوریت، جوانه­زدن، یافتن مسیر عصبی، بازسازی و انعطاف­پذیری سیناپسی دارد. خارج­کردن اسید پلی­سیالیک از NCAM باعث آسیب­های رفتاری و تکاملی در موش­ها می­شود. اسید پلی­سیالیک در تنظیم عملکردهای NCAM در حین رشد و توسعه سیستم عصبی مرکزی (CNS) مهم است. گانگلیوزیدهای مغز نقش مهمی بعنوان واسطه در برهمکنش­های سلول-سلول، رابطه سلول، انتقال و ذخیره اطلاعات دارد.NCAM جزء خانواده بزرگ ایمنوگلوبولین ها می­باشد و بصورت گسترده روی سطح سلول­های سیستم عصبی مرکزی بیان می شود. NCAM پروتئین حامل اسید پلی­سیالیک در سلول­های مهره­داران است.

اسید سیالیک در همه بافت­های انسان وجود دارد و مقدار آن در CNS بیشتر است. مقدار اسید سیالیک در غشاهای سلول عصبی 20 برابر سایر غشاهای سلولی می باشد. گانگلیوزیدهای مغز انسان 6 تا %10 کل چربی مغز را تشکیل می­دهند. یعنی 4/1 کل ساکاریدهای کنژوگه و 70 تا 80 % اسید سیالیک کنژوگه را تشکیل می­دهند. این مقادیر از هفته دهم بارداری تا سن 5 سالگی سه برابر می­شود.

گانگلیوزیدها، از گلیکواسفنگولیپید (سرامید+ الیگوساکارید) و یک یا چند واحد اسید سیالیک (متصل به زنجیر قندی) تشکیل شده اند. نام این ترکیبات از سلولهای گانگلیون مغز نشات گرفته است زیرا اولین بار در این سلول­ها یافت شده­اند. تا کنون بیش از 200 نوع گانگلیوزید شناخته شده­است که تفاوت آنها عمدتا در تعداد و موقعیت اسید سیالیک آنها می­باشد. گانگلیوزیدها مولکول­های آمفی­پاتیک هستند که دارای بخش آبگریز (سرامید) و بخش آبدوست (زنجیر الیگوساکارید حاوی اسیدسیالیک) هستند. ویژگی­های بیولوژیکی گانگلیوزیدها بیشتر تحت تاثیر قسمت الیگوساکاریدی آنها می­باشد.

 

نقش اسیدسیالیک در سیستم ایمنی:

اسید سیالیک نقش مهمی در سیستم ایمنی بدن دارد و بعنوان طعمه برای پاتوژن های مهاجم نیز عمل می کند. بطوریکه با چسبیدن به پاتوژن ها، باعث دفع آنها از طریق روده می شود و از بروز بیماری جلوگیری می کند (شکل زیر).

نقش اسید سیالیک در جذب مواد  مغذی:

اسید سیالیک نقش مهمی در جذب مواد معدنی و ویتامین ها دارد. بطوریکه با اتصال آنها، باعث جذب سریعتر آنها از طریق روده می شود (شکل زیر).

نقش آنتی اکسیدانی اسید سیالیک:

در سال 2004 ایجیما و همکارانش گزارش کردند که اسید سیالیک آزاد در شرایط فیزیولوژی ماده سمی پراکسید هیدروژن را با استفاده از مکانیسم رادیکال مصرف می کند. جزئیات و مکانیسم این واکنش شیمیایی در سال 2014 توسط نیرا و همکارانش گزارش شد. در سال 2009، ایجیما و همکارانش گزارش کردند که واکنش بین اسیدسیالیک آزاد و لیپید هیدروپراکسیدها نیز صورت می گیرد. لیپید هیدروپراکسیدها از طریق انواع اکسیژن فعال، باعث استرس اکسیداتیو می شوند و درفرایندهای التهابی مثل تصلب شرائین دخالت دارند.

در سال 2007 اگاساوارا و همکارانش گزارش کردند که قسمت اسید سیالیک بزاق، رادیکال هیدروکسیل را  خنثی می کنند.

خاصیت آنتی اکسیدانی اسیدسیالیک، این امکان را فراهم می کند که بتوان از این ماده در بیماریهایی که استرس اکسیداتیو نقش مهمی دارد؛ مثل بیماری دیابت نوع 2، سرطان و پیری استفاده کرد.

در تحقیقی که در سال 2013 توسط چو و همکارانش صورت گرفت، مشخص شد که با افزدون اسیدسیالیک به محیط کشت، مرگ سلولی و مواد اکسیدکننده درون سلولی کاهش می یابد (ظرفیت آنتی اکسیدانی محیط کشت افزایش می یابد).

نقش پری بیوتیکی اسیدسیالیک:

فعالیت پری بیوتیکی اسیدسیالیک بعنوان یک فرضیه است اما برخی شواهد در این خصوص وجود دارد.

نورامینیدازهای باکتریایی (مثل بیفیدوباکتریوم بیفیدوم) در روده انسان وجود دارند. این آنزیم ها، اسیدسیالیک را آزاد می کنند و در اختیار باکتریهای مفید روده قرار می دهد. بر این اساس، فعالیت پری بیوتیکی بالقوه اسید سیالیک روی گونه های بیفیدوباکتر مطرح شده است.

 

منابع اسیدسیالیک با خلوص بالا:

1-    شیر مادر

2-    کازئین گلیکوماکروپپتید (CGMP)

3-    تولید صنعتی اسیدسیالیک: روشهای مختلفی دارد: الف) سنتز شیمیایی  ب) تغلیظ آنزیمی پیرووات با ان-استیل-د-مانوزآمین  ج) سنتز آنزیمی که با ان-استیل-د-گلوکزآمین و ان-استیل-د-مانوزآمین  شروع می شود. د) واکنش آنزیمی که از ان-استیل-د-گلوکزآمین شروع می شود. ه) بیوکاتالیست سلولی با استفاده از میکروارگانیسم های تراریخته.

 

جمع بندی:

با توجه به اهمیت و نقش های متعدد اسیدسیالیک، لازم است که بعنوان یک ترکیب غذایی در فرمولا (جهت استفاده نوزادان) اضافه گردد تا مقدار آن نزدیک به مقدار موجود در شیر مادر شود. پس از سال ها تحقیقات مستمر، در حال حاضر اسیدسیالیک تجاری با خلوص بسیار بالا تولید می شود.

 

منابع:

Bork K, Reutter W, Gerardy-Schahn R, Horstkorte R. 2005. The intracellular concentration of sialic acid regulates the polysialylation of the neural cell adhesion molecule. FEBS Lett. 579:5079–83.

 

Bing Wang. 2009. Sialic Acid Is an Essential Nutrient for Brain Development and Cognition. Annu. Rev. Nutr. 29:177–222.

 

Yang P, Major D, Rutishauser U. 1994. Role of charge and hydration in effects of polysialic acid on molecular interactions on and between cell membranes. J. Biol. Chem. 269:23039–44.

 

Wang B, Yu B, Karim M, Hu H, Sun Y, et al. 2007. Dietary sialic acid supplementation improves learning and memory in piglets. Am. J. Clin. Nutr. 85:561–69.

 

Wang B, McVeagh P, Petocz P, Brand-Miller J. 2003. Brain ganglioside and glycoprotein sialic acid in breastfed compared with formula-fed infants. Am. J. Clin. Nutr. 78:1024–29.

 

Wang B, Hu H, Yu B. 2006. Molecular characterization of pig ST8Sia IV—a critical gene for the formation of neural cell adhesion molecule and its response to sialic acid supplement in piglets. Nutr. Neurosci. 9:147–54.

 

Wang B, Brand-Miller J. 2003. The role and potential of sialic acid in human nutrition. Eur. J. Clin. Nutr. 57:1351–69.

Christoph H. Röhrig, Sharon S. H. Choi & Nigel Baldwin (2015): The Nutritional Role of Free Sialic Acid, a Human Milk Monosaccharide, and Its Application as a Functional Food Ingredient, Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

 

RENJU, V. C., SANTHA, K. & SETHUPATHY, S. 2012. Oxidative stress, sialic acid and total antioxidant status in patients with Type 2 Diabetes mellitus. Int. J. Pharma Bio Sci., 3, 789-795.

 

NEYRA, C., PALADINO, J. & LE BORGNE, M. 2014. Oxidation of sialic acid using hydrogen peroxide as a new method to tune the reducing activity. Carbohydr. Res., 386, 92-98.

 

LEE, H., GARRIDO, D., MILLS, D. A. & BARILE, D. 2014. Hydrolysis of milk gangliosides by infant-gut associated bifidobacteria determined by microfluidic chips and high-resolution mass spectrometry. Electrophoresis, Epub ahead of print.

 

CHOI, S. S. H., BALDWIN, N., WAGNER, V. O. I., ROY, S., ROSE, J., THORSRUD, B. A., PHOTHIRATH, P. & RÖHRIG, C. H. 2014. Safety evaluation of the human-identical milk monosaccharide sialic acid (N-acetyl-D-neuraminic acid) in Sprague-Dawley rats Regul. Toxicol. Pharmacol., 70, 482-491.

 

Claumarchirant, Lorena, et al. "Evaluation of Sialic Acid in Infant Feeding: Contents and Bioavailability." Journal of agricultural and food chemistry 64.44 (2016): 8333-8342.

 

Karim, Muhsin, and Bing Wang. "Is sialic acid in milk food for the brain." Perspect Agric Vet Sci Nutr Nat Resour 1 (2006): 18-29.

 

Varki, Ajit, and Pascal Gagneux. "Multifarious roles of sialic acids in immunity." Annals of the New York Academy of Sciences 1253.1 (2012): 16-36.

 

Tram, T. H., et al. "Sialic acid content of infant saliva: comparison of breast fed with formula fed infants." Archives of disease in childhood 77.4 (1997): 315-318.

 

Gnoth, Mark J., et al. "Human milk oligosaccharides are minimally digested in vitro." The Journal of nutrition 130.12 (2000): 3014-3020.