محدودیت های واکسیناسیون در کودکان
مبتلا به آلرژی غذائی

 

پروفسور محمد حسین سلطان زاده

استاددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا

www.professorsoltanzadeh.com

 

کنتم خیر امته اخرجت لی الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتومنون بالله، ال عمران 109

         شما بهترین امتی هستید که برای اصلاح جان مردم بر انگیخته شده اید .

         تا مردم را به کارهای نیک تشویق کنید واز انجام کارهای زشت باز دارید وبه خدا ایمان بیاورید

 

       در تاریخ پزشکی :

       پیشگیری از بیماریها ی تهدید کننده زندگی به وسیله واکسیناسیون کاری بزرگ وقابل ملاحظه است

در تاریخ پزشکی در قرن دهم  در مورد واکسیناسیون ذکر میشود که رازی دانشمند ایرانی دلهره شدیدتری نسبت به سرخک به آبله داشته است. بیش از چهل سال قبل هم گفته میشود  که سرخک در حال حاضر مشکل بزرگی است ودر حدود 10 در صد از مبتلایان به سرخک به عفونت گوش و5 درصد پنومونی وکمتر ازیک درصد ادم مغزی یا کاهش شنوائی وکری مبتلا میشوند  درسال 1963 واکسیناسیون بر علیه بیماری انجام وامروزه درحال ریشه کن شدن میباشد وبعضی از پزشکان اصلا سرخک نمی بینند وآبله درسال 1977 ریشه کن شده است وفلج اطفال درحال ریشه کن شدن میباشد وسل TBکه زمانی درحال ریشه کن شدن بود مجددا افزایش یافته است

   درحال حاضر حدود 16 بیماری واکسیناسیون به طور روتین انجام میگردد-DPT-Polio-HIb-HAV –HBV-MMR-Rotavirus-Varicella-Pneumoccocal-Meningoccocal-Influenza-(HPV)-Human Papilomavirus in girl 11 -12 yrs old

ترکیب واکسن

ترکیب جسم کامل میکرواورگانیسم کشته شده : IPV یاواکسن ترریقی فلج اطفال ، سیاه سرفه

ویروس یا باکتری زنده ضعیف شده: واکسن سرخک ،  سرخچه  ، اوریون ویا واکسن خوراکی فلج اطفال OPV

توکسوئید تهیه شده از اگزوتوکسین باکتری  : واکسن کزاز ،  دیفتری

جزئی از میکرواورگانیسم  : واکسن اسلولار Acellular سیاه سرفه ، آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیتB

HBsAg

پلی ساکارید کپسول باکتری : واکسن پنوموکوک ، مننگوکوک ، هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ b ویاNA D میکرواورگانیسم  نوع جدیدی از واکسن آنفلوآنزا

عوارض واکسن

ADVERSE EVENTS

       تجویزهر واکسنی ممکن است با ریسک یا عوارضی همراه باشد

       شایع ترین راکسیون عبارت است از :

       قرمزی یا درد ناحیه تزریق است

       نشانه های غیر اختصاصی ژنرالیزه :

       بیحالی ، بیقراری

       افزایش درجه حرارت

کنتراایندیکیشن  معمولی واکسن ها:

  • واکسیناسیون در صورت عفونت حاد باید  به تعویق افتد عفونت های خفیف بدون تب مانع واکسیناسیون نمی شود.
  • واکسن های زنده بطور روتین نباید به خانم حامله تجویز گرد د

واکسن های زنده در موارد زیر نباید تجویز گردد

  • بیمارانی که کورتیکوستیروئید با دوز بالا مصرف می کنند مثلا پردنیزولون 2 میلی گرم پر کیلو بیش از یک هفته ، درمان با ایمونوساپرسیو شامل اشعه درمانی یا کموتراپی
  • بیمارانی که از بیماری بدخیم رنج می برند  مثل لنفوم ، لوسمی ، بیماری هوچکین یا سایر تومور های سیستم رتیکولوآندوتلیال
  • بیماران با اختلالات مکانیسم های ایمنی برای مثال هیپوگاماگلوبولینمی   ،  واکسن های زنده باید تا 3 ماه بعد از قطع استیروئید و6 ماه بعد از قطع کموتراپی به تعویق افتد
  • بعضی از واکسن های زنده شامل مقدار کمی آنتی بیوتیک مثل پنی سیلین ، نئوماسین ، پلی میکسین ، میباشد این گونه واکسن ها نباید به افرادی که حساسیت به پنی سیلین دارند تجویز گردد .
  • واکسن های زنده ویروسی نباید به کسانی که تزریق ایمونوگلوبولین داشته اند تا 3 ماه تجویز گردد
  • به کسانی که HIV  مثبت دارند واکسن های زنده ویروسی نباید تزریق گردد

False contraindications to vaccination

در موارد زیر نباید واکسیناسیون به تعویق افتد :

*سابقه فامیلی هر نوع راکسیون متعاقب واکسیناسیون

* سابقه فامیلی تشنج

* بیماری شبه سیاه سرفه، سرخک ، سرخچه یا اوریون

* نارسی Prematurity  واکسیناسیون نباید به تعویق افتد

* شرائط استیبل نورولوژیکال مثل CP  وسنندرم داون

* تماس با بیماری که از بیماری عفونی رنج می برد

* کودکی که مادرش حامله است

* سابقه زردی در موقع تولد

* وزن کم در کودکی که کودک سالم است.

آنافیلاکسی

مهمترین وزودرس ترین راکسیون واکسیناسیون عبارت است از آنافیلاکسی که شیوع آنافیلاکسی 1-3 مورد در میلیون می باشد وافرادی که واکسیناسیون انجام میدهند باید بتوانند بین : آنافیلاکسی ، تشنج  وFainting را تشخیص افتراقی بدهند

آلرژی به تخم مرغ و جوجه

که به هیپرسنسیتیویتی IgE تعریف میشود نشانه های زیر ایجاد مینمایند :

کهیر ، التهاب  دهان وحلق ، اشکال در تنفس  و هیپوتانسیون

آلرژی به جوجه مربوط به گوشت جوجه است .

آلرژی به تخم مرغ Egg Allergy یکی از شایع ترین آلرژی غذائی Food Allergy است  با شیوع 1-3 درصد در کودکان کمتر از 3 سال میباشد .

واکسن ها دارای کمی پروتئین تخم مرغ میباشند که عامل راکسیون هیپرسنسیتیویتی در بعضی از کودکان آلرژی به تخم مرغ میباشند که با واکسن های مختلف متفاوت است

واکسن تب زردYellow fever vaccine

 که در جنین جوجه رشد داده میشود ممکن است علت آلرژی به جوجه یا تخم مرغ باشد و بطور روتین نباید در افرادی که به تخم مرغ یا جوجه حساسیت دارند تجویز گردد وباید به متخصص آلرژی مشاوره گرددامکان انجام واکسیناسیون بعد از ارزیابی دقیق ، تست های پوستی و Graded challenge و Desensitization  ممکن میگردد.

واکسن هاری Rabies vaccine (RabAvert)

       که روی جنین جوجه کشت داده میشود. احتیاطات لازم در مصرف واکسن هاری باید به کاربرد پروتئین تخم مرغ درواکسن هاری نوع Imovax وجود ندارد ومی توان آن را بکار برد.

       سایر عوارض  به مربوط به ایمونیزاسیون اختصاصی شامل:

       آنافیلاکسی به Vaccine components  یا

       Stabilizing agents

       نمونه این راکسیون ها شامل :

       آنافیلاکسی توکسوئید کزاز

       آنافیلاکسی ژلاتین درMMR

 

MMR vaccine

       آنافیلاکسی بعد از واکسن سرخک نادر است

       در هردوگروه هیپرسنسیتیویتی به تخم مرغ وآن ها که سابقه الرژی به تخم مرغ داشتند گزارش شده است

       ممکن است مربوط به سایر ترکیبات مثل نئومایسین باشد

       مقدار پروتئین تخم مرغ درMMRبه نظر میرسد برای ایجاد آلرژی ناچیز باشد

 

Rotavirus Vaccine

       در آمریکا در سال 1998 واکسن تتراوالان Rostashield خوراکی داده شد

       اما مشاهده کردند ریسک انواژیناسیون دارد لذا در سال 1999 متوقف گردید

       در سال 2006 واکسن تتراوالان به نام :

       Rotateq ( RV5) تهیه شد که در 3 دوز خوراکی توصیه گردید

       در سال 2008 واکسن خوراکی دیگری به نام :

       Rotarix (RV1) تهیه گردید توصیه گردید در 2 دوز تجویز گردد

       هیچ کدام از این 2 واکسن انواژیناسیون مشاهده نگردید

       واکسن خوراکی روتاتک در 2-4-6 ماهگی

       واکسن خوراکی  روتاریکس در 2-4 ماهگی توصیه شده است

       در نوزادان نارس هم توصیه شده است

Thimersol a Mercury-containing preservative

       Thimerosalشامل مس محافظ که سابقا جهت پیشگیری آلودگی عفونت های باکتریال وقارچی بکار می بردند

       Thimersolبه عنوان محافظ در واکسن های Hib&DTaP & HBVبکار می بردند

       انجمن پزشکان کودکان آمریکا بخاطر مسمومیت های بالقوه وهیجان  های ایجاد شده در والدین واکسن های جدید بدون Thimersol میباشد توصیه نمودند

Summary of guidelines of  egg or chicken allergic individuals

   Individuals should be asked about allergy to egg prior to vaccination with :

   Influenza vaccine

   Yellow fever vaccine

   Rabies vaccine RabAvert

    Individuals should be asked about allergy to chicken prior to vaccination with yellow fever vaccine

    Prior egg ingestion should not be a prerequisite for immunization with egg-containing vaccine

    Atopic diseases are not a contraindication to immunization with egg-containing vaccine

    Egg allergy is not a contraindication to immunization with MMR

•People with these allergies may be immunized in the routine manner without prior testing

    Influenza vaccines that are prepared from viruses grown in embryonated eggs

     should not be given to egg –allergic individuals unless the risk of the disease outweighs the small risk of a systemic hypersensitivity reaction

   Referral to an allergy specialist is recommended

   As vaccination might be possible after careful evaluation:

   Skin testing and graded challenge or desensitization

    Yellow fever vaccines should not be given to egg or chicken allergic individuals

     Unless the risk of the disease outweighs the small risk of a systemic hyper sensitivity reaction

    Referral to an allergy specialist is recommended

    Vaccination possible after skin testing & graded challenge or desensitization 

   When no alternative vaccines are available for egg allergic individuals post-exposure vaccination with RabAvert should be performed in facilities where treatment for anaphylaxis is available

    For pre-exposure vaccination when no alternative vaccine is available

    Referral to an allergy specialist is recommended as vaccination might be possible after : careful evaluation

    Skin testing

Graded challenge or desensitization

    Re-immunization with MMR – Yellow fever  -Influenza or Rabies vaccine is contraindicared in an individual with a previous anaphylactic reaction to that vaccine

•Referral to an allergy specialist is recommended to find out which component of the vaccine was responsible for the allergic reaction